A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Konferenciák

A konferenciák szervezőbizottsága

 Dr. Nagy Sándor Alex (elnök)  Juhász Máté (bizottsági tag)
 Dr. Juhász Lajos (alelnök)  Dr. Nyeste Krisztián (bizottsági tag)
 Dr. Harka Ákos (alelnök)  Papp Gábor (bizottsági tag)
 Dr. Antal László (bizottsági tag)  Somogyi Dóra (bizottsági tag)
 Hegedűs Gábor (bizottsági tag)  
   

 

Haltani konferencia - 2023

   A március 20-i halak napjához igazodó, Tiszafüred Város Önkormányzata által is támogatott 19. Magyar Haltani Konferenciát a Magyar Haltani Társaság helyi szervezőinek a rendezésében március 23-án és 24-én tartották meg, a tiszaörvényi Hableány Hotel konferenciatermében.

   A komoly érdeklődéssel várt rendezvényen 23 szakmai előadást kísérhettek figyelemmel a résztvevők, köztük olyanokat is, amelyek aktualitása és fontossága megkérdőjelezhetetlen, így például a klímaváltozás következményeire és a vízvisszatartás fontosságára rámutató beszámolókat. A konferenciáról néhány napon belül egy részletesebb leírás is fölkerül a honlapunkra, de addig is bemutatunk pár képet.

Virág Tibor alpolgármester köszöntője

Az előadót megtapsoló közönség

A Romániából érkezett magyar és román anyanyelvű szakemberek

Harka Ákos tiszteletbeli elnökkel
 

Haltani konferencia - 2018

   Társaságunk március 22-én és 23-án sikeres konferenciát rendezett Tiszafüreden. Az első napon délelőtt tíz, délután kilenc kutató számolt be egy-egy rövid előadás keretében az utóbbi idők eredményeiről. Egyebek mellett szó esett az ezüstkárász eredetéről, a folyami géb biológiájáról és a küllőkre gyakorolt hatásáról, egy új halszaporítási eljárásról, a Velencei-tó halállományának alakulásáról, és fölmerült az a kérdés is, hogy hány csukafaj él Magyarországon.
    A második nap halaink védelméről szólt. Bevezetőként társaságunk filmes tagja, Szendőfi Balázs mutatta be új természetfilmjét, amelynek tartalmáról az alábbi linkre (képre) kattintva kaphatunk rövid tájékoztatást.


    A vetítést követően hat előadás szerepelt a programon. Ezek a törvényi szabályozás, a természetvédelem vagy a horgászat szempontjait előtérbe állítva elemezték a témát, illetve a halvédelem egy-egy fontos részterületét taglalták. Lehet, hogy a különböző szakterületek képviselőitől elhangzott javaslatok nem rövid időn belül válnak valóra, de mindenképpen hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők nyitottabbak legyenek az új ötletek iránt.

 

Haltani konferencia - 2014

   Társaságunk - a 2005. évi megalakulása óta - "Évente országos szakmai tanácskozást rendez a természetes vizeinken folyó haltani kutatások eredményeinek ismertetésére és megvitatására." Alapszabályunk előírásának eddig maradéktalanul eleget tettünk, így most a tizedik konferenciára készülünk. Bár korábban csak a páratlan évek rendezvényeit neveztük haltani konferenciának, a páros években előadói ülés vagy halas fórum volt a nevük, színvonalban nem volt különbség köztük, s a mindennapi szóhasználatban valamennyit konferenciaként emlegettük. Elnökségünk ezt a gyakorlatot szentesítette akkor, amikor úgy döntött, hogy a páros évek előadóüléseit is beszámítja a haltani konferenciák sorába. Ennek következtében kapta idei tudományos összejövetelünk a tízes sorszámot.

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters