A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Halak napja

Halak napja 2023

A Halak napja 2023. évi központi rendezvénye

Hajtun György

   A Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére – az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztálya, a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete támogatásával – 2017-ben közös döntés született arról, hogy minden év március 20. legyen a Halak napja.
   A jeles nap elsődleges célja a halvédelem és a halak népszerűsítése, mert még ma sem kapják meg a társadalomtól azt a figyelmet, amelyet a jelentőségük indokolna. Ilyenkor valamennyi halakkal kapcsolatban álló, vagy azokkal akár csak érintőlegesen is foglalkozó szervezet a saját profiljának legjobban megfelelő módon hívhatja fel a figyelmet a halak megbecsülésére.
   A 2023. évi halak napja Mohosz által szervezett központi rendezvényére – a média képviselőinek és az ágazat vezetőinek jelenlétében – 2023. március 20-án Budapesten, a Kopaszi-gát Öbölház Rendezvényközpontjában került sor. 
   Megnyitó beszédében a Mohosz elnöke, dr. Szűcs Lajos felidézte: ”Az ötletgazda Magyar Haltani Társaság azért is választotta a csillagászati tél és tavasz fordulópontját a halak napjának, mert hazánkban ekkor van a csukák ívásának csúcsa, és a többi halfaj is ezt követően gondoskodik a következő nemzedékről.”
 
Dr. Dérer István 
 

   Ezt követően dr. Dérer István, a Mohosz főigazgatója azzal a kérdésként feltett címmel tartott előadást, hogy Hány halfaj él Magyarországon? Válaszként az előadásában elmondta, hogy hazánkban 97 halfaj honos, hogy Magyarország őshonos halállománya ma is sokszínű, de ennek mértéke víztípusokként eltérő és sokszor sérülékeny, hogy az idegenhonos fajok aránya túl magas. Jelezte, hogy Magyarország 97 halfajából 28 őshonos védett faj, 27 halgazdálkodási jelentőségű őshonos faj, a többi ellenben idegenhonos, melyek közül 23 fordul elő rendszeresen a belföldi vizekben, 7 inváziós és 6 spontán jövevényfaj. Arról is szólt, hogy a szakmai szervezeteknek rendszeresen fel kell hívniuk a figyelmet az őshonos fajok jelentőségére és megőrzésük fontosságára.

.

A rendezvény hallgatósága 
 
   A továbbiakban más szakmai előadások is elhangzottak. A klímaváltozás okozta vízhiány halakat érintő kihívásairól Csörgits Gábor, az etikus akváriumi haltartásról és a díszhalak kereskedelméről Tamus-Juhász Emese, a mellőzött nyugat-afriki díszhalakról Liziczai Márk, a lápi póc megőrzésének fontosságáról dr. Müller Tamás, a gazdaságosan előállítható halfajok tógazdasági termelésének fontosságáról pedig dr. Urbányi Béla professzor fejtette ki gondolatait. 
   Végül a Halak napjához tavaly hozzácsatolt Halőrök napja alkalmából a szakma legjobbnak ítélt képviselői részesültek elismerésekben.

Halak napja 2022

 

Vándorélet

Kiss-Horváth Ágnes 

 

Itt állsz,
Ki most legbelül magad vagy,
Szavadba vág a szél, a tér,
Szabad vagy!
S a furcsa fényküszöbön átlépve,
Mást én nem tudok,
Merre víz sodrása húz,
Az árral elindulok.
Ketten lenni, úszva,
S megállni néha,
A szél borzolta parton,
A szélárnyékba.
S megállni néha,
Csak szeretni e létet,
S továbbadni lelkem,
Mint kopoltyú-meséket.

Halak napja 2022

Az év központi rendezvénye   

Bánó Bálint

A Magyar Haltani Társaság (MHTT), az Agrárminisztérium szakfőosztálya, a Mohosz, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal), valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete 2017-ben közös döntést hozott arról, hogy minden év március 20. legyen a Halak Napja.
   A halak napja célja a halak, különösen a magyar természetes vizekben élő, őshonos halfajok népszerűsítése. A MOHOSZ és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. e jeles nap alkalmából a Szent Miklós rendezvényhajót választotta a rendezvény helyszínének. A közérdekű szakmai előadások között a meghívottak hallhatták a Balaton ökológiai helyzetével, a magyar haltermelés nehézségeivel, a halak szaporodási stratégiáival valamint az akváriumi halak természetes vizekben való térnyeréséről szóló színvonalas előadásokat.

 
A Haltani Társaság is képviselte magát egy előadással - Dr. Takács Péter

   A szakmai előadások után a Tihanyi félsziget partjánál egy kompról látvány pontytelepítésre került sor. A telepítést követően a Magyar Halkönyv és a hozzá kapcsolódó kiadványok beharangozása következett. A várhatóan idén karácsonyra elkészülő könyv a halak leírása, elterjedése valamint fényképei mellett még gasztronómiai tartalommal is kiegészül.
   Az idei évtől kezdve ez a nap egyben a Halőrök Napja is. A rendezvény keretein belül a Címzetes halőri kinevezéseket, valamint az Év halőre díjat vehették át a díjazottak.

Halak napja 2022

Halak? Akkor március 20!

Csörgits Gábor


    Immár hatodik éve, hogy jeles napként kiemelve emlékezünk meg a halakról, szerepükről, jelentőségükről. A "halak napja" kiváló lehetőséget nyújt a halakhoz bármilyen formában - akár csak érintőlegesen - kapcsolódó profillal rendelkező szervezet számára, hogy sajátos, egyéni megközelítés és szempontrendszer mentén hívja fel a figyelmet a halakra és a halakhoz köthető témák jelentőségére, a halak és haltermékek népszerűsítésére.
    Az "alapítók" - a javaslatot megfogalmazó Magyar Haltani Társaság, a kezdeményezéshez nyomban csatlakozó agrártárca, a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete - már 2017-ben ezzel a fő céllal indították útjára a halak napját. A jeles nap elsősorban a halak népszerűsítését szolgálja, amire azért van szükség, mert a halak a mai modern társadalomtól sajnos nem kapják meg a jelentőségük alapján indokolt figyelmet. Ennek megfelelően például a haltermelők akciós pontyvásárral, a horgászboltosok tavaszi kedvezményekkel, a vendéglátók különleges halételekkel, a gyógyszerészek jutányos árú halolaj-kapszulával, a kutatók ismeretterjesztő rendezvényekkel és publikációkkal, az akvaristák díszhal-kiállítással járulhatnak hozzá a halak, haltermékek minél szélesebb körű és hatékony népszerűsítéséhez.
    Ha a hal, a halak, a halszimbólumok jelentőségét komolyan megvizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy az valójában messze túlmutat a "halas" szakmák közvetlen érintettségén, és mivel a népszerűsítő törekvések célközönségét jelentő társadalom zöme nem "halas" szakember, ilyen megközelítéssel is érdemes lehet figyelmüket a halakra irányítani.
    A hal emberemlékezet óta - minden bizonnyal az írásos emlékeinket jóval megelőző idők óta - része életünknek és kultúránknak. Nem véletlen, hogy a hal spirituális szimbólumként nemcsak a tudatalattit, az emóciókat és motivációkat képviseli, hanem gyakran a mélyebb tudatosság, a gondolkodási folyamat, az intelligencia metaforája is. Mivel a víz spirituális megközelítés mentén is az élet forrása, a felszíne alatt élő összes lény - élükön a hallal - a termékenységet, a születést és az újjászületést szimbolizálja. A halat ezért a legtöbb népcsoport hagyományos kozmogóniai felfogása az élet keletkezésének szimbólumaként kezeli, és ezzel a művészeti alkotásokban is gyakran találkozunk. A hal a zsidó népművészet egyik legszélesebb körben használt szimbóluma. A hagyományos felfogás szerint a víz, amely beborítja őket, eltakarja a halakat a gonosz elől, szemük pedig - akárcsak Isten szeme - soha nem záródik le, tehát Isten védelmező tekintetét jelképezi. A halszimbólum ismereteink szerint a korai kereszténység egyezményes jele is volt (mint Jézus feltámadásának jelképe), továbbá a Bibliában "Jónás jelének" leírásaként is megjelenik. Emellett közismert a bibliai történet a csodatételről, ahol öt kenyér és két hal elég volt a sokaság jóllakatására, de említhetjük a Bibliából azt a csodálatosan gazdag, 153 darabos halzsákmányt is, amely egyébként továbbvezeti az igazán kíváncsiakat a „vesica piscis” szimbolikájához és geometriai vonatkozásához (azaz ahhoz a matematikai kihíváshoz, hogy a ?3 értékét miképp lehet racionális törttel közelíteni.)
    Azt is bátran hangsúlyozhatjuk, hogy a "Halak korszakában" élünk, hiszen valójában - asztronómia értelemben - március 11. és április 18. között a Nap a Halak (Pisces) csillagkép területén mozog az ekliptikán, és ez a második évezred végéig így is marad. (Rossz hír a csillagjósoknak: az asztrológiai csillagjegy-beosztás egy körülbelül ie. 600-ból származó helyzetet konzervál, és mivel a Föld precessziós mozgása miatt a tavaszpont jócskán elvándorolt az ekliptikán, az manapság nem a Kos csillagkép irányába esik. Emiatt március 21-től a Nap sem a Kos irányában látszik, azaz ha e helyzeteknek van bármilyen hatása, akkor az asztrológia szerint "tüzes" Kos helyett ilyenkor valójában a "vizes" jellegű Halak hatása érvényesülhetne). A Halak csillagkép mitológiája is sokaknak érdekes lehet: a tán leginkább ismert történet szerint Aphrodité és a fia, Erósz (a római mitológiában Vénusz és Ámor) az Eufrátesz partján sétált, mikor megtámadta őket egy szörny, a gigászok közé tartozó, tüzes leheletű Tüphón. A menekülés egyetlen módjaként Aphrodité fiát és magát hallá változtatta, és hogy ne veszítsék el egymást, testüket egy szalaggal összekötötték, így a vízben elúszva leltek menedéket. (Maga a csillagkép egyébként nem mondható látványosnak, a konstellációt alkotó 3-4 magnitúdós csillagokat őszi éjszakákon érdemes megkeresni az égbolton.)

 
Urania's Mirror (Uránia tükre), 1823 (forrás: Wikipedia)

    Összességben elmondhatjuk, hogy a halak - a gerincesek legváltozatosabb és több mint 500 millió éve létező csoportja - minden vonatkozásukban csodálatosak, ámulatba ejtők, érdekesek és hasznosak, emellett többségünk életének olyan szintjén is részei, amire eddig valószínűleg nem is gondoltunk. Március 20. minden évben egy kitüntetetten jó nap lehet arra, hogy erről ne csak megemlékezzünk, hanem egyben minden erre fogékony társunk figyelmét is felhívjuk rá!

Halak napja 2021

   A COVID-járvány miatt a közös ünneplés elmaradt

Nagy Sándor Alex

A Magyar Haltani Társaság kezdeményezésére a Földművelésügyi Minisztérium horgászati és halgazdálkodási főosztálya, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHoSZ), a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete közös döntése értelmében március 20-án hazánkban a Halak Napját ünnepeljük.
    A kezdeményezés eszmei alapja az volt, hogy legyen egy olyan nap az évben, amikor a halakra terelődjön a figyelem, a halak kerüljenek középpontba, de ünneplésük mintegy ökomenikus módon történjen, függetlenül attól, hogy ki milyen vonatkozásban kerül velük kapcsolatba. Ünnepe lett így ez a nap a halainknak, amit számon tartanak a halkutatással foglalkozók, a természetvédők, a haltermelők, a horgászok, az akvaristák, a halakkal foglakozó hatóságok és szakmai felügyeletek, a gasztronómusok, a művészek, a média és a halakat kedvelő emberek.

    Az ünnep dátumának szakmai alapját az teremtette meg, hogy március 20-a csillagászati tél utolsó napja, és - a csuka kivételével, melynek ívása már zajlik - legfontosabb halfajaink most készülnek az ívásra, az új generáció útra bocsájtására. Nem mellékesen ez a nap, a boldogság világnapja is, amit sajnos idén beárnyékol a még mindig tomboló vírus. Így meg sem kezdődhettek olyan e napon szokásos rendezvények, konferenciák, gasztronómiai bemutatók, iskolai versenyek szervező munkái, amelyek egyre bővülő számban kapcsolódtak e jeles naphoz.
    Különösen fájó a szabad ünneplés elmaradása az idén, hiszen az első Halak Napja rendezvény 2017-ben volt, és 2021-ben már a jubileuminak tekinthető ötödik ünnepre került volna sor. Minden probléma ellenére úgy gondolom, érdemes példát venni közös kedvenceinkről. Ahogy a halaink is minden veszélyeztetettségük ellenére, a romló élőhelyi viszonyokkal és vízszennyezésekkel dacolva minden év tavaszán újult erővel indulnak neki a vegetációs periódusnak, mi is ilyen reménykedve ünnepeljük most csendesen és magunkban ezt a napot annak a reményében, hogy egy év múlva már felszabadultan, a most elmaradt közös ünneplést bőven bepótolva tehessük azt meg.

Molnár Izabell: Halak Napja

Részlet Molnár Izabell 7. osztályos tanuló március 20-án este küldött leveléből:

"Csupán pár napja találtam rá a Magyar Haltani Társaság weboldalára, ahol olvastam, hogy ma van a Halak Napja. A halak eddig is a kedvenc állataim voltak, a weboldal adta az ötletet, hogy az ő tiszteletükre írjak egy verset."

Halak Napja
Molnár Izabell

Kora tavasszal márciusban, eljön egy nap minden évben, mikor köszönetet
mondunk Nektek, Halak, az összes ember nevében.
Ezen a napon ünnepelünk, ünnepelünk Titeket egytől-egyig,
az arany-harmatos hajnaltól, egészen a holdfényes, mélykék estig.
Hisz annyi módon megmutattátok már, milyen csodálatosak is vagytok,
midőn az erőtől, a vadságtól, és az élettől csak úgy ragyogtok!
Példát vehet a világ rólatok, hisz fel egyszer se adjátok,
vízszennyezés vagy otthonvesztés, magatok sosem hagyjátok!
Mikor azt gondoljuk, végetek van, Ti mindig új erővel felléptek,
százezer oroszlán bátorsága, s hite került minden ellenére belétek!
Ezért ma, a Halak Napján, mi egyben a Boldogság Napja,
azt kívánom, gondoljon Rátok mind, ki e verset hallja!
Zúgó, hideg esőben, vagy meleg napsütésben,
éljetek mindig nagy megbecsülésben!

Halak napja - 2020

A központi rendezvény a COVID-járvány miatt elmaradt

Halak napja - 2019

 Országos rendezvény Tiszafüreden

Somogyi Dóra

 2019. március 20-án immáron harmadik alkalommal ünnepeltük a halak napját. A központi rendezvény szervezője és házigazdája idén a Magyar Haltani Társaság volt. Az ünnepi ülésnek, melynek a fővédnökségét Dr. Nagy István agrárminiszter úr vállalta, a tiszafüredi Hableány Hotel vigadója adott otthont. A jeles nap célja kettős. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét ezen állatcsoport jelentőségére, a társadalom életében betöltött fontos szerepére, másrészt a fenntartható hasznosítás fontosságát igyekszik népszerűsíteni a halgazdálkodók körében. Mindehhez nagymértékben számítunk a médiára, amelynek számos képviselője jelent meg a rendezvényen.
   Bevezetőként Dr. Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Dr. Dérer István, a társrendező Magyar Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese mondott rövid megnyitóbeszédet.

Dr. Dérer István (balra) és a résztvevőket köszöntő dr. Harka Ákos

   Az eseményre az ország számos pontjáról érkeztek az előadók és a vendégek. Az elhangzott előadásokban hallhattunk a halak világában előforduló érdekességekről (Dr. Staszny Ádám), a természetesvízi halaink hasznosítására vonatkozó elképzelésekről (Csörgits Gábor), a keszegfélék tógazdasági szaporításának és nevelésének a problémáiról (Sziráki Bence).
A frissítők fogyasztása mellett rádió- és tv-riportok riportok készítésére is alkalmat adó szünetet követően a felelősségteljes akvarisztikáról (Liziczai Márk), továbbá a vizeink fokozatos felmelegedésével járó kihívásokról (Dr. Nagy Sándor Alex) hallhattunk előadást, majd zárásként Szendőfi Balázs, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál győztesének filmelőzetesét tekinthettük meg, melynek középpontjában a Tisza-tó és annak élővilága áll.

A vendégek az előadásokat és a vetítést is érdeklődéssel figyelték

   A halak napja, mely egyben a boldogság világnapja is, kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy felhívjuk a figyelmet vizeink és halaink bölcs, azaz fenntartható hasznosításának fontosságára, hogy szépségükben még sokáig örömünket lelhessük.

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters