Polyák László, Olajos Péter, Kovács Zoltán, Farkas György Bence, Müller Zoltán

   Múlt évi terepi felméréseink során a leánykoncér két új lelőhelyére bukkantunk. 2021. április 21-én, a Pécsi-víz Velény közigazgatási területéhez tartozó szakaszán (EOV: 572536, 70876) a leánykoncér két adult egyedét fogtuk meg. A korábban publikált előfordulási adatokhoz képest új ETRS hálónégyzetben, a korábbi legfelső előfordulási helynél közel 15 km-rel fentebb igazoltuk a faj jelenlétét, ami így értékes új adat a faj vándorlási szokásai tekintetében.

A Pécsi-vízből előkerült leánykoncérok egyike 
Polyák László felvétele

   A szakaszon többek között nyúldomolykó, balin, szivárványos ökle, és sajnálatos eredményként nagy egyedszámban folyami géb került elő. 2021. július 28-án a Szamos Olcsva közigazgatási területéhez tartozó szakaszán (EOV: 895447, 309797) csónakból, elektromos halászgéppel végeztünk mintavételt a folyó part menti részén (partvédő kövezésen), és ennek során a leánykoncér egy adult egyedét találtuk meg. Az adat érdekességét az adja, hogy a Szamos folyóból nincs tudomásunk recens, publikált adatról a faj előfordulására vonatkozóan. Jelentősebb egyedszámban került még elő a mintavétel során a küsz, a domolykó, a márna és a razbóra.

Hivatkozás: Polyák L., Olajos P., Kovács Z., Farkas Gy. B., Müller Z. (2023): Újabb adatok a leánykoncér (Rutilus virgo) magyarországi elterjedéséhez. Halászat 116/2: 13.