Csipkés Roland, Szepesi Zsolt

    A Tisza felől terjedő folyami géb 2005-ben eljutott a jászberényi fenékküszöbig (68 fkm), de Jászberény felett még nem sikerült kimutatnunk a Zagyvából. Ezért volt meglepő, hogy 2022. 06. 29-én Jászberénytől jelentős távolságra – a Maconkai-víztározó alatt (152 fkm; EOV y709686 x295301) – egy példányát kifogtuk. 
    A cifrarák terjedése a Zagyván hasonló a folyami gébéhez. 2017-ben Jászberényig jutott fel, ahol a fenékküszöbön is átjutott, de Szentlőrinckátáig (86 fkm) 2022-ig még bizonyosan nem jutott el. Ellenben 2019-ben Nemtinél (158 fkm) előkerült egy példánya, majd 2021-re Nemtinél és Dorogházánál (155 fkm) stabil állománya alakult ki a Felső-Zagyván. 2022. 06. 29-én a Maconkai-víztározó alatt (152 fkm) is előkerült egy példánya. 
  Bár mindkét fajból csak egy-egy példányt fogtunk a Maconkai-víztározó alatt, sodrásiránnyal megegyezően már néhány szaporodóképes egyed is jelentős sebességgel tudja benépesíteni a Zagyva középső szakaszát. A terjedés kiindulópontjának mindkét esetben a Maconkai-víztározó tekinthető, melybe haltelepítéssel vagy csaliként kerülhetett be. Ezek az adatok megerősítik a korábbi megfigyeléseket, miszerint a horgásztavak jelentősen elősegíthetik az inváziós fajok terjedését, a nagyobb távolságok gyors leküzdését.

Hivatkozás: Csipkés R., Szepesi Zs. (2023): A folyami géb (Neogobius fluviatilis) és a cifrarák (Faxonius limosus) megjelenése a Felső-Zagyván. Halászat 116/2:14