Sallai Zoltán, Sallai Márton

   A homoki küllő fokozottan védett, ritka endemizmusunk, ezért előfordulási adatai különösen értékesek. Elsőként Lovászinál fogtuk meg a Kerkában (Y459891; X136302) 2021. június 13-án egy adult, ikrával teli nőstény egyedét. Október 18-án Kerkaszentkirálynál (Y460517; X131376) két, 20-án egy, Muraszemenyénél (Y461439; X129010) október 28-án három adult egyede akadt a hálónkba.

Adult homoki küllő a Lendvából
Sallai Zoltán felvétele


    A Lendvában szintén október 28-án Kerkaszentkirálynál (Y460373; X129374) 8 és Tornyiszentmiklósnál (Y457966; X130974) két adult egyedet fogtunk. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a Mura két jelentősebb mellékvízfolyásába a homoki küllők rendszeresen felúsznak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársának, Lelkes Andrásnak és Právics Márknak ezúton is köszönjük a halászatokban nyújtott segítségét!

 
Hivatkozás: Sallai Z., Sallai M. (2022): Homoki küllő (Romanogobio kesslerii) előfordulása a Kerkában és a Lendvában. Halászat. 115/2: 16.