Fekete Judit, Szabó Tamás, Polyák László, Kovács Zoltán, Kiss Béla, Sallai Zoltán

   Balmazújváros külterületén, a Magdolna elnevezésű területrészen 2023. 03. 22-én makroszkopikus vízi gerinctelenek gyűjtése során kézi egyelőhálóval a lápi póc egy adult egyedét fogtuk meg. Az első észlelést követően 2023. 03. 31-én a kapcsolódó víztestekben összesen hat helyszínen végeztünk kutatóhalászatot az érintett állomány előfordulásának pontos feltérképezése érdekében, de további helyeken nem sikerült bizonyítanunk a faj jelenlétét. Az eredeti észlelés helyszínén egy 180 méteres szakaszon összesen 23 adult egyedet fogtunk elektromos halászgéppel. Fontosnak tarjuk kiemelni, hogy ezen a szakaszon a védett réticsík (Misgurnus fossilis) mellett az inváziósan terjedő amurgéb (Perccottus glenii) egyedei is előkerültek. 

A mintavétel során előkerült lápi póc 
Polyák László felvétele

   A lápi pócnak ez az új lelőhelye kiemelt jelentőségű, ugyanis a 21. században a térségből nem ismert hortobágyi előfordulási adata a fajnak, az utolsó ismert egyedei a Keleti-főcsatornából 1999-ben kerültek kézre (Harka et al. 2003). Észlelésünk jelentősége, hogy a hazánkban eltűnőfélben lévő lápi pócnak egy eddig ismeretlen és elszigetelt populációját sikerült megtalálnunk, lehetővé téve annak célzott védelmét.

Hivatkozás: Fekete J., Szabó T., Polyák L., Kovács Z., Kiss B., Sallai Z. (2023): A lápi póc (Umbra krameri) új tiszántúli populációja. Halászat 116/2: 15.