Bankszámlaszáma :
10104552-62638300-01002003 (MKB Bank)
Nemzetközi IBAN számlaszáma:
HU93-10104552-62638300-01002003
Adószáma: 18839784-1-16.

Statisztikai számjele: 18839784-7310-521-16.
Működésének hivatalos kezdete: 2005. 12. 21.

Társaságunk legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen a tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hoznak határozatot.
Az egyesület operatív és koordináló szerve az 5 fős elnökség.

Tagjai:

 • Dr. Nagy Sándor Alex elnök /nagy.sandor.alex@science.unideb.hu/
 • Dr. Juhász Lajos alelnök /juhaszl@agr.unideb.hu/
 • Dr. Antal László elnökségi tag /antal.laszlo@science.unideb.hu/
 • Sallai Zoltán elnökségi tag
 • Szepesi Zsolt elnökségi tag

A társaság titkára: Dr. Nyeste Krisztián /nyeste.krisztian@science.unideb.hu/ 

A társaság arculati koordinátora: Somogyi Dóra/somogyi.dora@science.unideb.hu

Tiszteletbeli elnöke: Dr. Harka Ákos /harkaa2@gmail.com/

Felügyelőbizottság:

 • Papp Gábor a felügyelőbizottság elnöke
 • Juhász Máté felügyelőbizottsági tag
 • Dr. Nyeste Krisztián felügyelőbizottsági tag 

A honlapot tervezte és készítette:

 • Majtényi Miklós

A honlapot gondozza:

 • Dr. Antal László 
 • Dr. Harka Ákos
 • Dr. Nyeste Krisztián 
 • Nagy László
 • Sallai Márton
 • Somogyi Dóra


Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
   a) Az Egyesület tagja szavazati joggal rendelkezik, és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, ha betöltötte 18. életévét.
   b) Személyesen részt vehet az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein.
   c) Javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.
   d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
   e) Jogosult betekinteni az adatvédelemről szóló törvény biztosította feltételek mellett az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

A rendes tag kötelezettségei:
   a) Aktívan működjék közre az egyesületi célok megvalósításában.
   b) Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.
   c) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.

A pártoló tagok jogai:
   a) A Közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, javaslattétel.
   b) élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
A pártoló tag kötelezettségei:
   a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

 

Éves beszámolók 2021-től:

Adó 1% felhasználása: