A Pisces Hungarici egy lektorált és a Zoological Record által referált szakmai kiadvány, amely Magyarország és a szomszédos területek természetes vizeire vonatkozó vagy azokkal kapcsolatban álló haltani kutatások eredményeit adja közre. Elsősorban olyan eredeti, máshol még nem publikált dolgozatokat közöl, melyek anyagát a Magyar Haltani Társaság valamely fóruma előtt ismertették a szerzők, de más kéziratok előtt is nyitott. A cikkek magyar vagy angol nyelven nyújthatók be, publikálásukról a felkért lektorok véleménye alapján születik döntés.

Pisces Hungarici

- a Magyar Haltani Társaság időszaki kiadványa -
HU ISSN 1789-1329

Kiadó:
Magyar Haltani Társaság

Székhely:
H-5350 Tiszafüred, 1442/54 hrsz.

Postacím:
Magyar Haltani Társaság, DE Hidrobiológiai Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 57.

Szerkesztő:
ANTAL László
antal.laszlo@science.unideb.hu

Technikai szerkesztő:
SOMOGYI Dóra

A szerkesztőbizottság tagjai:
CZEGLÉDI István
ERŐS Tibor
Juraj HAJDÚ
HALASI-KOVÁCS Béla
HARKA Ákos
JUHÁSZ Lajos
LEHOCZKY István
MOZSÁR Attila
MÜLLER Tamás
NAGY Sándor Alex
NYESTE Krisztián
ORBÁN László
SALLAI Zoltán
SÁLY Péter
SPECZIÁR András
STÜNDL László
SZEPESI Zsolt
TAKÁCS Péter
URBÁNYI Béla
WILHELM Sándor
Bemutatkozás

A Pisces Hungarici egy lektorált és a Zoological Record által referált szakmai kiadvány, amely Magyarország és a szomszédos területek természetes vizeire vonatkozó vagy azokkal kapcsolatban álló haltani kutatások eredményeit adja közre.
Elsősorban olyan eredeti, máshol még nem publikált dolgozatokat közöl, melyek anyagát a Magyar Haltani Társaság valamely fóruma előtt ismertették a szerzők, de más kéziratok előtt is nyitott.
A cikkek magyar vagy angol nyelven nyújthatók be, publikálásukról a felkért lektorok véleménye alapján születik döntés.

Útmutató szerzőknek

Tartalom

Pisces Hungarici 17 (minta dokumentum) Pisces Hungarici XVI. Pisces Hungarici XV. Pisces Hungarici XIV. Pisces Hungarici XIII. Pisces Hungarici XII. Pisces Hungarici XI. Pisces Hungarici X. Pisces Hungarici IX. Pisces Hungarici VIII. Pisces Hungarici VII. Pisces Hungarici VI. Pisces Hungarici V. Pisces Hungarici IV Pisces Hungarici III. Pisces Hungarici II. Pisces Hungarici I.

Pisces Hungarici 17 (minta dokumentum)

Sablon a Pisces Hungarici 17. kötetéhez

Pisces Hungarici XVI.

Somogyi D.: Dr. Harka Ákos, társaságunk tiszteletbeli elnöke, túl a 80. évén

Takács P., Bánó B., Czeglédi I., Erős T., Ferincz Á., Gál B., Bánó-Kern B., Kovács B., Nagy A.A., Nyeste K., et al.: Kárpát-medencei csukaállományok filogenetikai és morfológiai viszonyai

Tóth R., Bodnár B., Somogyi D., Nyeste K., Antal L.: A tiszai ingola (Eudontomyzon danfordi Regan, 1911) állományainak felmérése és élőhelyeinek ökológiai állapotértékelése a Tisza magyarországi vízgyűjtő területén

Maroda Á., Sály P.: Jelenkori és jövőbeni kutatások kapcsolata: halfaunisztikai szakirodalmi áttekintések módszertani nehézségei és az egységes faunisztikai közlés jelentősége

Szepesi Zs., Harka Á., Sallai Z.A Zagyva halfaunája Vásárhelyi István 1960-as évekből származó publikálatlan kézirata alapján, kiegészítve XXI. századi adatokkal

Szepesi Zs., Sallai Z., Erős T., Takács P., Czeglédi I., Sevcsik A., Tóth B., Müller T., Harka Á.: A Zagyva halfaunája 2003 és 2022 között

Gyüre P., Tóth N., Juhász L.: The population changes of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) in the fisponds of Hortobágy (Hungary)

Tóth N., Papp G., Gyüre P., Juhász L.: Adatok a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) halfogyasztásáról a Tisza-tavon

Harka Á., Papp G., Juhász M.: Néhány adat a Tisza-tavi folyómeder halairól egy 2001. és egy 2021. évi különleges mintavétel alapján

Kucska B., Kiss P., Bógó B., Horváth J., Urbányi B., Müller T.: A menyhal (Lota lota) indukált ketreces ívatásának tapasztalatai – előzetes megfigyelések

Hajdú J., Križek P., Fedorčák J., Varga J.: A Krupinica folyó halközösségei (Ipoly-vízgyűjtő, Szlovákia)

A Magyar Haltani Társaság 2021. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XVI.

Pisces Hungarici XV.

Takács P., Specziár A., Erős T.: Dr. Bíró Péter (1943-2021)

Sallai Z., Sallai M.: A Duna halközösségének monitorozása a mohácsi Szabadság-sziget melletti fő- és mellékágban (2018-2020)

Sály P., Specziár A., Czeglédi I., Maroda Á., Preiszner B., Szalóky Z., Erős T.: Minősítési index holtágak halakkal történő ökológiaiállapotminősítéséhez

Sallai Z., Juhász P.: A Túr magyarországi vízrendszerének halfaunisztikai vizsgálata

Sallai Z., Ambrus A.: A lápi póc (Umbra krameri) állományainak felmérése a Fertő és Hanság térségében

Szepesi Zs., Harka Á., Csipkés R.:: Történeti áttekintés a tízlábú rákok (Decapoda) észak-magyarországi elterjedéséről és jelenlegi helyzetéről

Sallai Z., Sallai M., Juhász P.: Újabb adatok a Kraszna halfaunájáról

Harka Á., Papp G.: Néhány halfaj ivadékainak első nyári növekedése a Tisza-tóban

Sallai M., Sallai Z.: A Rábán és a Pinkán létesített hallépcsők működési hatékonyságának vizsgálata

Vitál Z., Megyeri E., Mozsár A., Halasi-Kovács B.: Közösségi média szerepe a busák hazai elterjedésének feltérképezésében

Harka Á., Somogyi D.: A tudomány jelen állása szerint csak egy pikófaj él Magyarországon, a tüskés pikó (Gasterosteus aculeatus)

A Magyar Haltani Társaság 2020. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XV teljes

Pisces Hungarici XIV.

Takács P., Ferincz Á., Imecs I., Kovács B., Nagy A. A., Ihász K., Vitál Z., Csoma E.: A fenékjáró küllő (Gobio sp.) néhány romániai állományának filogenetikai vizsgálata

Sallai Z., Sallai M.: Változások a halközösség összetételében a Körös békésszentandrási duzzasztó alatti szakaszán (2009, 2019)

Weiperth A., Bányai Zs., Ferincz Á., Juhász V., Sevcsik A., Staszny Á., Szalóky Z., Tóth B.: Az Ipoly magyarországi szakaszán élő tízlábú rákokra és halakra vonatkozó faunisztikai kutatások áttekintése

Sallai Z., Juhász P.: Adatok a Berettyó-Körös-vidék középtáj kisvizeinek halfaunájához

Somogyi D., Bodnár B.: A Hernád mellékvízfolyásainak halfaunisztikai felmérése és halösszetételen alapuló ökológiai állapotértékelése

Tóth R., Bíró Zs., Farkas Gy. B., Zulkipli N., Somogyi D., Antal L., Nyeste K.: A Rakamazi-Nagy-morotva halközösségének vizsgálata eltérő mintavételi protokollok alapján

Szepesi Zs., Harka Á.: A Bene-patak emberi hatásra bekövetkezett több évtizedes kálváriája és a halközössége 2003 és 2017 között

Szepesi Zs., Csipkés R.: A 2019 nyarán bekövetkezett vízszennyezés hatása a Bene-patak halfaunájára

Kordás S., Juhász L.: Szúnyogirtó fogasponty (Gambusia holbrooki Girard, 1859) a balmazújvárosi Kamilla gyógyfürdő termálvízkifolyójában

Nyeste K., Somogyi D., Sallai Z., Antal L.: Adatok a tokfélék (Acipenseridae) Kárpát-medencei recens előfordulásairól

Bánó B., Takács P.: A mért változók számának hatása a morfometriai vizsgálatok eredményeire

Maroda Á., Sály P.: Élőhelyi változók: az aljzat szemcseméretének vizsgálata különböző módszerekkel

Varga J., Józsa V., Fazekas D., Koščo J., Mozsár A.: A horgászat mint mintavételi módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) esetében

Weiperth A., Czeglédi I., Dragán P. E., Boross N., Erős T., Ferincz Á., Gál B. et al.: Tízlábú rákfajok aktuális elterjedése a Balatonban és vízgyűjtőjén

Udvari Zs., Györe K.: A Ráckevei (Soroksári)-Duna halfajkészlete (1902-2020)

Telcean I., Cupşa D., Togor A., Drimbea M.: A Pece (Peţa) termálpatak mint a Sebes-Körös (Crisul Repede) alsó szakaszán élő halfajok téli menedéke

A Magyar Haltani Társaság 2019. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XIV teljes

Pisces Hungarici XIII.

Nagy S. A., Nagy J., Somogyi D.: Melegedő klíma: kihívások a hal- és halászatbiológiában

Sallai Z.: Halközösségek felmérése a Fertőn 2017-18-ban

Szepesi Zs., Harka Á., Nyeste K.: Adatok a folyami géb (Neogobius fluviatilis) ivadékának növekedéséhez

Varga J., Hajdú J., Mozsár A., Lešo P.: A Garam/Hron felsőbesenyői hallépcsőjének értékelése a létesítményen áthaladó halfajok és azok egyedszámai alapján

Juhász L., Juhász P., Sallai Z.: Természetvédelmi célú halfaunisztikai felmérés a Zempléni-hegység vízfolyásain

Telcean I.C., Cupša D.: Elzárt halpopulációk a Vida-patakban (Fekete-Körös felső szakasza) a Luncasprie duzzasztógát felett (Bihar megye, Románia)

Nyeste K., Héjja M. K., Abonyi T., Simon Sz., Nagy S. A., Antal L.: A Nagykunsági-főcsatorna halfaunája és halközösség-alapú ökológiai állapotminősítése

Somogyi D., Farkas Gy., Deák S., Nagy S. A., Nyeste K., Antal L.: A ponty (Cyprinus carpio) és az ezüstkárász (Carassius gibelio) kondíciójának vizsgálata egy termálvízzel ellátott állóvízi környezetben

Füstös V., Baranya S., Fleit G., Erős T., Szalóky Z., Tóth B., Józsa J.: A felső-magyarországi Duna élőhelyszempontú hidrodinamikai vizsgálata

Vitál Z., Burányi M.: Busa (Hypopthalmichthys spp.) vonulásának észlelése a Nyugati-övcsatorna torkolati szakaszán

Szepesi Zs., Harka Á., Nyeste K.: A folyami géb (Neogobius fluviatilis) elszaporodásának hatása a tiszai küllő (Gobio carpathicus) állományára az északkelet-magyarországi Eger-patak újonnan kolonizált szakaszán

Udvari Zs., Ugrai Z., Györe K.: A Ráckevei (Soroksári)-Dunába vezetett tisztított kommunális szennyvíz hatása a halközösség szerkezetére

A Magyar Haltani Társaság 2018. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XIII teljes

Pisces Hungarici XII.

Sallai Z., Kiss B., Müller Z., Polyák L.: A Velencei-tó 2017-es vizsgálatának halfaunisztikai eredményei

Csipkés R., Koncz D.: Kisvízfolyások halfaunájának helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Czeglédi I., Boros G., Preiszner B., Specziár A., Takács P., Vitál Z., Erős T.: Halfaunisztikai vizsgálatok a Sió-csatornán

Braun Á., Tatár S., Tóth B., Urbányi B., Müller T.: A Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram keretében folytatott tóvizsgálat eredményei, valamint a széles kárász (Carassius carassius) ivadékok ketreces nevelésének lehetősége állománymegsegítés céljából

Szendőfi B., Bérces S., Csányi B., Gábris V., Gál B., Gönye Zs., Répás E., Seprős R., Tóth B., A. Kouba, J. Patoka, Weiperth A.: Egzotikus halfajok és decapodák a Barát- és Dera-patakban, valamint a torkolatuk dunai élőhelyein

Nyeste K., Gyöngy M., Antal L.: A feketeszájú géb [Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)] terjedése a Tisza vízgyűjtőjén

Szabó I.: Az Ér folyó csatornáinak aktuális halközössége

Takács P.: Megjegyzések a Magyarországon előforduló, Gobio genusba tartozó küllők taxonómiai helyzetével és névhasználatával kapcsolatban

Takács P., Bánó B., Czeglédi I., Ferincz Á., Kern B., Preiszner B., Staszny Á., Vitál Z., Weiperth A., Erős T.: Hány csukafaj él a Kárpát-medencében?

Gál B., Gábris V., Csányi B., Cser B., Danyik T., Farkas A., Farkas J., R. Gebauer, Répás E., et al.: A vörös mocsárrák Procambarus clarkii (Girard, 1852) jelenlegi elterjedése és hatása a Duna egyes magyarországi befolyóinak halfaunájára

Vitál Z., Czeglédi I., Preiszner B., Specziár A., Takács P., et al.: A folyami géb (Neogobius fluviatilis) balatoni állományának testhosszeloszlása, szaporodásbiológiája, valamint a ligulózis hatása a gonado-szomatikus indexük értékére

Molnár K., Nyeste K., Székely Cs.: Parazitológiai bizonyítékok az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Berg, 1932) eredetéről

Horváth L., Mézes M., Bodnár Á., Csorbai B., Urbányi B., Müller T.: Az édesvízi angolnák (Anguilla sp.) szaporodásának környezeti szabályozása

Maroda Á., Sály P.: Középhegységi patakok halainak testhossz-függő mikroélőhely-használata

Udvari Zs., Györe K., Poór Cs.: A magyar államot megillető halgazdálkodási jog felértékelésének módszertana a Ráckevei (Soroksári)-Duna példáján

A Magyar Haltani Társaság 2017. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XII teljes

Pisces Hungarici XI.

Guti G.: Idegen halfajok a Duna magyarországi szakaszán - a problémák kezelésének stratégiai kérdései

Halasi-Kovács B.: Az Alburnus mento fajcsoport dunai fajainak revíziója a magyarországi adatok alapján

Szepesi Zs., Harka Á.: A tarka géb (Proterorhinus semilunaris) és a folyami géb (Neogobius fluviatilis) terjedése a Zagyva vízrendszerében

Harka Á., Szepesi Zs., Nyeste K.: A pirapitinga [Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)] első szabadvízi észlelése Magyarországon

Maroda Á., Takács P., Sály P.: Fluktuáló aszimmetria és a tájhasználat kapcsolata fenékjáró küllő (Gobio gobio) populációkban

Szepesi Zs., Harka Á.: A halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi) terjedése és a tiszai küllő (Gobio carpathicus) visszaszorulása a Zagyva vízrendszerében

Nyeste K., Kati S., Nagy S. A., Antal L.: Az amurgéb (Perccottus glenii) egy hazai populációjának növekedési sajátosságai

Papp G., Nagy G.: Halélőhelyek sulyomkaszálással történő fenntartása a Tisza-tavon

Harka Á., Szepesi Zs.: Milyen szerepe lehet a folyami gébnek (Neogobius fluviatilis) a halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi) visszaszorulásában?

Nyeste K., Nyíri K., Molnár J.: A feketeszájú géb [Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)] első észlelése a Tisza vízrendszerében

Telcean I. C., Cupşa D., Togor A.: A Gyantánál (Ginta) létesített duzzasztógát hatása a Fekete-Körös felső szakaszán élő potamodrom és kis termetű halfajok megoszlására

A Magyar Haltani Társaság 2016. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici XI teljes

Pisces Hungarici X.

Antal L., László B., Kotlík, P., Mozsár A., Czeglédi I., Oldal M., Kemenesi G., Jakab F., Nagy S. A.: A Kárpát-medence új halfaja: a bihari márna (Barbus biharicus)

Sály P., Erős T.: Vízfolyások ökológiai állapotminősítése halakkal: minősítési indexek kidolgozása

Buza E., Kolics B., Kovács B., Demény F., Horváth, Á., Müllerné T. M., Urbányi B., Müller T.: Előzetes eredmények a ginogenetikus réticsík (Misgurnus fossilis) poliploidizációjáról

Fazekas D., Sólyom N., Nyeste K., Antal L.: Antropogén beavatkozások hatása az Öreg-Túr halfaunájára

Kovács Sz., Juhász L.: Tájékoztató adatok a pisztrángsügér (Micropterus salmoides Lacepede, 1802) növekedéséről a Látóképi-tározóban

Fazekas G., Abonyi T., Nyeste K., Antal L.: A Sajó menti kisvízfolyások halfaunájának természetvédelmi és ökológiai értékelése

Weiperth A., Danyik T., Dukay i., Gál B.: Új adatok az elevenszülőfogasponty-félék magyarországi elterjedéséhez

Hajdú J., Pekárik L.: A csallóközi Csiliz patak (Čiližský potok) és mellékvizeinek halfaunája

Harka Á., Szepesi Zs.: A szúnyogirtó fogasponty (Gambusia holbrooki Girard, 1859) sikeres megtelepedése a Zagyvában

Helyesbítés az Egzotikus rák-, hal- és kétéltűfajok a Budapest környéki víztestekben című dolgozathoz (Weiperth et al. 2015, Pisces Hungarici 9: 65-70.)

A Magyar Haltani Társaság 2015. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici X teljes

Pisces Hungarici IX.

Takács P., Erős T., Specziár A., Sály P., Vitál Z., Ferincz Á., Szabolcsi Z., Molnár T., Csoma E., Bíró P.: A lápi póc (Umbra krameri) magyarországi állományainak populációgenetikai vizsgálata

Harka Á., Szepesi Zs., Sallai Z.: A tarka géb (Proterorhinus semilunaris), a folyami géb (Neogobius fluviatilis) és a kaukázusi törpegéb (Knipowitschia caucasica) terjedése a Tisza vízrendszerében

Szepesi Zs., Csipkés R., Hajdú, J., Györe K., Harka Á.: A Hernád/Hornád halfaunája és a folyó halközösségeinek térbeli mintázata

Tamás V., Nyeste K., Papp G., Antal L.: Újabb adatok a sügér (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) növekedéséhez

Wilhelm S., Ardelean, G. Az Egregy (Agriş) és az Almás-patak (Almaş) halfaunája (Románia, Szilágy/Sălaj megye)

Weiperth A., Tóth B., Sevcsik A., Keresztessy K.: Halfaunisztikai adatgyűjtés a Visegrádi-hegység két patakjában

Kovács Z., Juhász L.: Az Öreg-Túron kialakított nábrádi hallépcső működésének tanulmányozása

Takács P., Maász G., Vitál Z., Harka Á.: Akváriumi halak a Hévíz-lefolyó termálvizében

Weiperth A., Csányi B., Gál B., György Á. I., Szalóky Z., Szekeres J., Tóth B., Puky M.: Egzotikus rák-, hal- és kétéltűfajok a Budapest környéki víztestekben

Antal L., Harka Á., Sallai Z., Guti G.: TAR: A halfauna természetvédelmi értékelésére használható szoftver

Szendőfi B.: A videokamera kiegészítő eszközként történő használata kisvizek halfaunisztikai felmérésében

I. C. Telcean, D. Cupşa: Elszigetelődő halpopulációk a Sebes-Körösben (Tisza vízgyűjtője)

A. Bajić, S. Sipos, Lj. Pejčić, F. Demény, S. Sokoray-Varga, T. Müller, B. Miljanović: A dunai galóca - Hucho hucho (L. 1758) - nevelése ellenőrzött körülmények között az ivadék korai stádiumában

Á. Harka, Zs. Szepesi, A. Bajić, S. Sipos: Az invazív kaukázusi törpegéb - Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) - első észlelése Szerbiában

A Magyar Haltani Társaság 2014. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici IX teljes

Pisces Hungarici VIII.

Vida A.: Herman Ottó, a magyar tudományos haltan megalapozója

Szalóky Z., György Á. I., Weiperth A., Erős T.: Bentikus élőhelyek halbiológiai vizsgálatai a 3. Nemzetközi Duna-expedícióban

Guti G., Sallai Z., Harka Á.: A magyarországi halfajok természetvédelmi státusza és a halfauna természetvédelmi értékelése

Harka Á., Nyeste K., Nagy L., Erős T.: Bíborsügérek (Hemichromis guttatus Günther, 1862) a Hévízi-tó termálvizében

Józsa V., Boros G., Mozsár A. ,Vitál Z., Györe K.: A balatoni busa (Hypophthalmichthys spp.) néhány szaporodásbiológiai jellemzőjének vizsgálata

Czeglédi I., Sály P., Takács P., Dolezsai A., Nagy S. A., Erős T.: A térbeli pozíció és az élőhelyszerkezet szerepe halegyüttesek szerveződésében kisvízfolyások torkolati szakaszán

Papp G., Péter G., Halasi-Kovács B.: A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza-tó különböző élőhelyein

Csipkés R., Szatmári L., Szepesi Zs., Harka Á.: Újabb adatok a Sajó halfaunájáról

Imecs I., Nagy A. A., Demeter L., Ujvári K.-R.: A Csíki-medence halfaunája (Hargita megye, Erdély, Románia)

Szabó I., Gergely I., Juhász L.: Az Ér (Ier) romániai alsó szakaszának halfaunája a 2012–2013. évi kiszáradási folyamatok után

Nyeste K., Mozsár A., Antal L.: Az amurgéb (Perccottus glenii Dybowski, 1877) növekedésének vizsgálata a Rakamaz-Tiszanagyfalui-Nagy-morotván

Halasi-Kovács B., Papp G., Posta T., Nyeste K.: A bodorka (Rutilus rutilus), a karikakeszeg (Blicca bjoerkna) és a dévérkeszeg (Abramis brama) populációinak ökológiai státusza és növekedése a Tisza-tóban

Ambrus A., Sallai Z.: A lápi póc (Umbra krameri Walbaum, 1792) elterjedése és megőrzése a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Guti G.: A Szirman-géb (Ponticola syrman Nordmann, 1840) magyarországi előfordulásáról beszámoló korábbi közlemény felülvizsgálata

Harka Á., Halasi-Kovács B.: Alkalmas-e a Knipowitschia caucasica és a K. panizzae faj (Pisces, Gobiidae) elkülönítésére a hátsó okuloszkapuláris csatorna megléte vagy hiánya?

Weiperth A., Csányi B., György Á. I., Szekeres J., Friedrich T., Szalóky Z.: Idegenhonos tokfajok hibridjének (Acipenser naccarii x Acipenser baerii) észlelése a Duna magyarországi szakaszán

A Magyar Haltani Társaság 2013. évi működéséről

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici VIII teljes

Pisces Hungarici VII.

Harka Á., R. Sanda, Halasi-Kovács B.: Egy új invazív gébfaj, a kaukázusi törpegéb [Knipowitschia caucasica (Berg, 1916)] megjelenése a Tiszában, valamint a populáció morfológiai és genetikai vizsgálatának első eredményei

Sallai Z.: A Marcal és a Torna halfaunájának regenerációja a 2010. évi vörösiszap-szennyeződést követően

Györe K., Józsa V., Gál D.: Rákvarsák alkalmazásának lehetősége a vízfolyások partszegélyi halközösségének vizsgálatára

Keresztessy K., Farkas J., Sevcsik A., Tóth B., Vad Cs. F., Weiperth A.: Élőhely-rehabilitáció hatása az ócsai Öreg-turján halfaunájára

Szepesi Zs., Harka Á.: A bolgár törpecsík (Sabanejewia bulgarica) élettartama és növekedése a Tarnában jelölés-visszafogási adatok alapján

Szendőfi B.: Néhány adat a menyhal nyári aktivitásáról és táplálkozásáról akváriumi megfigyelések és gyomortartalom-vizsgálatok alapján

Potyó I., Weiperth A., Guti G.: Elektromos halászattal gyűjtött minták napszakos változásai a Duna Budapest feletti szakaszán és egyes mellékvízfolyásaiban

Ács B., Specziár A., Boczonádi Zs., Urbányi B., Müller T.: Az angolna (Anguilla anguilla L.) táplálkozása a Balaton parti övében

Kati S., Mozsár A., Árva D., Cozma N. J., Czeglédi I., Antal L., Erős T., Nagy S. A.: Az amurgéb (Perccottus glenii Dybowski, 1877) egy álló- és egy folyóvízi populációjának táplálkozásökológiai vizsgálata

Harka Á., Szepesi Zs.: A halfauna vizsgálata a kelet-magyarországi Eger-patak vízrendszerén

Mozsár A., Boros G., Boros T., Antal L., Nagy S. A.: A foszfor- és a lipidtartalom, valamint a kondíciófaktor összefüggése és szezonális változása három halfaj példáján

Weiperth A., Staszny Á., Ferincz Á.: Idegenhonos halfajok megjelenése és terjedése a Duna magyarországi szakaszán - Történeti áttekintés

Tóth N., Lupsán R., Juhász P., Gyüre P., Juhász L.: A halállományt veszélyeztető kárókatona (Phalacrocorax carbo) állományának alakulása a Hortobágyi Halgazdáság területén

Telcean, I. C., D. Cupsa: A paduc - Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758) - új és különös élőhelytípus-használata a Körös alsó vízrendszerében (ÉNy-Románia)

Hajdú, J., L. Pekárik, J. Kohout, A. Kohoutová, J. Kosco: A Rima vízgyűjtőjének halfaunája

Skovranová, L., J. Kosco, J. Kocisová, L. Smiga: A Torysa (Tarca) folyó halfaunája két tervezett kis vízerőmű szelvényében

Farsky, M., J. Hajdú, L. Pekárik, J. Kautman: A lénai tok (Acipenser baerii Brandt, 1869) megjelenéséről a Duna szlovák–magyar szakaszán

Telcean, I. C., D. Cupsa: A halfauna drasztikus csökkenése a Nagyvárad melletti Püspökfürdő termáltavában

A Magyar Haltani Társaság 2012. évi működéséről

A Magyar Haltani Társaság tagjai

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici VII teljes

Pisces Hungarici VI.

Halasi-Kovács B., Harka Á.: Hány halfaj él Magyarországon? A magyar halfauna zoogeográfiai és taxonómiai áttekintése, értékelése

Györe K., Lengyel P., Sallai Z., Józsa V.: A halközösség diverzitása a Tisza öt magyarországi szakaszán

Szepesi Zs., Harka Á.: Árvizek hatása egy kis folyó, a Tarna halközösségére

Keresztessy K., May K., Weipert A., Vad Cs., Farkas J.: Hosszú távú halfaunisztikai vizsgálatok és a veszélyeztetett lápi póc populációbiológiája a Duna-Tisza köze két Ramsari területén

Harka Á., Antal L., Mozsár A., Nyeste K., Szepesi Zs., Sály P.: Az amurgéb (Perccottus glenii) növekedése a Közép-Tisza vidékén

Györe K., Józsa V., Cupşa D., Fodor A., Biró J., Petrehele A., Petrus A., Jakabné Sándor Zs.: A Körös-Berettyó vízrendszerének halfaunisztikai vizsgálata

Juhász L.: Egy dél-nyírségi vízterület halközössége: arborétumi tavak

Harka Á., Papp G., Sály P.: Adatok az sügér (Perca fluviatilis) egynyaras (0+) ivadékának Tisza-tavi növekedéséhez

Potyó I., Weipert A., Guti G.: A folyami halállományok reprezentatív felmérésének mintavételi feltételei - szakirodalmi áttekintés

Telcean I. C., Cupşa D.: A Tisza felső szakaszának és bal oldali mellékfolyóinak veszélyeztetett és ritka halai Romániában

Horváth J., Pekárik L., Hajdú J., Tomeček J.: Halközösségek diverzitása a Morava és a Vág alföldi szakaszán

Nowak M., Popek W.: Morfológiai változások egy kistestű pontyféle, a Leucaspius delineatus különböző töménységű etanol-oldatban történő konzerválása során

A Magyar Haltani Társaság 2011. évi működése (Harka Ákos)

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői számára

Pisces Hungarici VI teljes

Pisces Hungarici V.

Jakab T.: Harka Ákos 70 éves

Takács P.: Kárpát-medencei küllőfajok (Gobio sp.) morfometriai vizsgálata

Müller T., Balován B., Tatár S., Müllerné Trenovszki M., Urbányi B., Demény F.: A lápi póc (Umbra krameri) szaporítása és nevelése a természetesvízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében

Szepesi Zs., Harka Á.: A bolgár törpecsík (Sabanejewia bulgarica) állománynagysága, mobilitása és növekedése a Tarnában

Szalóky Z., György Á.I., Csányi B., Tóth B., Sevcsik A., Szekeres J., Erős T.: Elektromos kecével végzett vizsgálatok első eredményei a Duna monitorozásában

Halasi-Kovács B., Sallai Z., Antal L.: A Berettyó hazai vízgyűjtőjének halfaunája és halközösségeinek változása az elmúlt évtizedben

Mozsár A., Antal L., Boros G., Tátrai I.: Mindenevő pontyfélék foszforforgalomban betöltött szerepe

Csipkés R., Szatmári L.: Adatok az Ipoly magyarországi felső szakaszának és mellékpatakjainak halfaunájáról

Sály P., Hódi B.K.: A Tarna felső és középső vízgyűjtőjének pataki halegyüttesei

Fehér M., Stündl L., Szűcs I., Borbély Gy., Bársony P.: A barramundi (Lates calcarifer) mint új halfaj a hazai akvakultúrában

Harka Á., Szepesi Zs.: A Marcal mellékpatakjainak halfaunisztikai vizsgálata

Juhász L.: A belvízi vésztározás haltani vonatkozásai a Kék-Kálló-völgyben

Kosco J., Pekárik L., Kosuthová L., Nowak M.: A Bodrog szlovákiai szakaszának halfaunája

Telcean I., Cupşa D.: A tiszai ingola Eudontomyzon danfordi Regan 1911 (Petromyzontes, Petromyzontidae) előfordulása a Felső-Tisza észak-romániai mellékfolyóiban

Varga L.: Régi-új irányelvek a Balaton halgazdálkodásában

A Magyar Haltani Társaság 2010. évi működése (Harka Ákos)

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici V teljes

Pisces Hungarici IV

Kosco J., Pekárik L., Balázs P.: In memoriam Juraj Holčík

Nagy S.A.: Woynarivich Elek 95 éves

Gaebele T., Guti G.: Halivadék fajegyüttesek élőhelyhasználata a Gödi Duna- szakaszon

Dombai B., Sály P., Tóth B., Kiss I.: Gébfajok (Neogobius spp.) aljzatfüggő éjszakai eloszlásmintázata a Duna gödi és szentendrei szakaszán

Keresztessy K., Keserü B.: A kenyeri hallépcső működésének vizsgálata (Rába, Kenyeri)

Keserü B.: A Holt-Marcal reduktív iszapjának in situ kezelése

Györe K., Józsa V.: A Tisza halközösségének monitorozása 2009-ben

Halasi-Kovács B., Antal L.: A Szamos halfaunájának változása a 2000. évi cianidszennyezés után

Kosco J., Kosuthová L., Kosuth P., Pekárik L., Balázs P.: A Hornád/Hernád folyó szlovákiai szakaszának halfaunája

Szepesi Zs., Harka Á.: Változások a Laskó patak halfaunájában

Sallai Z., Harka Á., Kontos T.: A halfauna változása a Maros magyar szakaszán

Kosco J., Pekárik L., Kosuthová L., Balázs P.: Szlovákia halfaunája a NATURA 2000 rendszerében

Harka Á., Szepesi Zs.: Hány pikófaj (Gasterorsteus sp.) él Magyarországon?

Hegedüs G.: Halgazdálkodás és térségfejlesztés a Tisza-tó régióban

A Magyar Haltani Társaság 2009. évi működése (Harka Ákos)

Útmutató a Pisces Hungarici szerzői részére

Pisces Hungarici IV teljes

Pisces Hungarici III.

Wilhelm S.: In memoriam Petru Bănărescu

Elek B.: Az orvhalászat és orvhorgászat büntetőjogi megítélése

Szepesi Zs., Harka Á.: A Kis-Sajó halfaunája

Keresztessy K., Beliczky G., Kiss G.: Adatok a Mura letenyei szakaszának halfaunájához

Harka Á., Szepesi Zs., Nagy L.: A Marcal halállományának faunisztikai felmérése

Poór Á., Juhász L., Fazekas G.: Adatok a Belfő-csatorna halközösségéről

Györe K., Józsa V.: A magyar és a német bucó (Zingel zingel, Z. streber) elterjedési mintázatának változása a romániai eredetű cianidszennyezés hatására a Tisza magyarországi felső szakaszán

Halasi-Kovács B., Erős T., Harka Á., Nagy S.A., Sallai Z., Tóthmérész B.: A magyarországi folyóvíztestek halközösség alapú minősítése

Harka Á., Csipkés R.: Adatok a Bodrog magyar szakaszának halfaunájához

Sallai Z., Györe K., Halasi-Kovács B.: A magyar Fertő halfaunája a múltbeli adatok és az utóbbi évek vizsgálatainak tükrében (2003-2008)

Harka Á., Lengyel Z., Sály P.: Adatok a Tisza-tó parti övében fejlődő hal-ivadékok első nyári növekedéséről

Antal L., Csipkés R., Müller Z.: Néhány víztest halállományának felmérése a Kis-Balaton térségében

Wilhelm S., Györe K., Ardelean G.: A Zazár (Săsar) medencéje hal-közösségének felmérése

Demény F., Zöldi L.G., Deli Zs., Fazekas G., Urbányi B., Müller T.: A réticsík (Misgurnus fossilis) szaporítása és nevelése a természetes-vízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében

Weiperth A., Ferincz Á., Staszny Á., Paulovits G., Keresztessy K.: Védett halfajok elterjedése és populációdinamikája a Tapolcai-medence patakjaiban

Sály P., Erős T., Takács P., Kiss I., Bíró P.: Kisvízfolyások halegyüttestípusai és karakterfajai a Balaton vízgyűjtőjén: élőhelytípus-indikátorok és fajegyüttes-indikátorok

Horváth J., Palkó Cs.: A nyugat-magyarországi Láhn-patakon végzett rehabilitációs munkálatok hatása a halállományra

Szepesi Zs., Harka Á.: A jászkeszeg (Leuciscus idus) 2005. évi gradációjának hatása kisvízfolyásaink halközösségeire

Mozsár A., Antal L., Lövei G.Zs.: A Tisza-tó tiszavalkimedencéjében lévő holtmedrek halfaunája, valamint a természetvédelmi értékességmegítélése

Harka Á., Szepesi Zs.: A Hernád jobb oldali mellékvízfolyásainak halfaunisztikai vizsgálata

Helyesbítés A faunakomponens fogalomrendszer és alkalmazása a halfaj-együttesek természetességének minősítésére című dolgozathoz (Sály P., Pisces Hungarici 1. p. 93-101.)

A Magyar Haltani Társaság tevékenysége 2006-2008-ban (Harka Ákos)

A Magyar Haltani Társaság tagjai 2009-ben

Pisces Hungarici III teljes

Pisces Hungarici II.

Nagy S.A., Stündl L.: Halfaunánk jelene, jövője és hasznosításának lehetőségei

Ardelean G., Wilhelm Á.S., Wilhelm S.: Az Ér (Ier) folyó halállományának ökológiai és természetvédelmi értékelése

Juhász L., Kosco J.: A Bódva mellékpatakjainak halfaunája, és a halközösség természeti értékei

Sipos S., Miljanović B., Grujić D.: A háromtüskés pikó (Gasterosteus aculeatus L., 1758, fam. Gasterosteidae) első előfordulása a Vajdaságban

Telcean I., Cupşa D.: Az élőhelyi környezet hatása a halfauna összetételére a Körösök alsó régiójában

Györe K.: A mosonmagyaróvári duzzasztó hatása a Mosoni-Duna halközösségének elterjedési mintázatára

Harka Á., Szepesi Zs., Halasi-Kovács B.: A vízminőség javulásának hatása a Sajó magyar szakaszának halfaunájára

Keserü B.: A halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény polgári és büntetőjogi attitűdjei

Müller T., Csorbai B., Urbányi B.: A széles kárász - Carassius carassius (L.) szaporítása és nevelése a természetesvízi állományok fenntartása és megerősítése érdekében

Tóth B., Sevcsik A., Erős T.: NATURA 2000-es halfajok előfordulása a Duna hazai szakaszán

Ugrai Z., Györe K.: A Ráckevei-Duna-ág halközösségének felmérése

Sály P., Erős T., Takács P., Bereczki Cs., Bíró P.: Halegyüttesek szerkezetének változásai a Balaton három északi oldali befolyóvizében

Szepesi Zs., Harka Á.: Egy mesterséges kisvízfolyás, a mátraaljai Cseh-árok halfaunájának jellegzetességei, és az Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) helyi populációjának vizsgálata

Harka Á., Csipkés R.: A sujtásos küsz - Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - ívási ideje és növekedése a Sajó folyóban

Demény F., Keresztessy K.: A nagykörűi Anyita-tó 2006. évi lehalászásának halfaunisztikai és tájgazdálkodási értékelése

Harka Á., Antal L.: A tarka géb - Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) - ívási idejének változása és az egynyaras korosztály méretviszonyai a Tisza-tóban

Sipos S., Kostov V., Miljanović B.: A Barbatula bureschi Drensky, 1928, (fam. Balitoridae) első előfordulása Szerbiában

Bereczki Cs., Takács P.: Bükkaljai kisvízfolyások karakterfajainak morfometriai jellemzése

Harka Á., Nagy L.: A Cuhai-Bakony-ér halai

MELLÉKLET: A Magyar Haltani Társaság 2006. évi nyilvános ülésének előadás-kivonatai

Pisces Hungarici II teljes

Pisces Hungarici I.

Harka Á.: A Magyar Haltani Társaság megalakulása és 2005. évi működése

Ardelean G., Wilhelm S.: A színesfém-kitermelés hatása a halfaunára a Lápos folyó medrében

Kosco J., Balázs P.: A NATURA 2000-es halfajok védelme Szlovákiában

Telcean I., Cupşa D., Covaciu-Marcov S. D., Sas I.: The fishfauna of the Crişul Repede River and its threatening major factors

Keresztessy K.: Halfaunisztikai kutatások a Rábán

Keresztessy K., Bardócziné Székely E.: A Börzsöny és a Pilis hegység, valamint a Gödöllői-dombság néhány patakjának halfaunisztikai értékelése

Bársony P., Vinginder Cs.: Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio) és a természetes vizek halállományai közti kapcsolat

Juhász L.: A Bódva szakaszjellege a haltársulások összetétele alapján

Szepesi Zs., Harka Á.: A mederesés hatása a vízfolyások halegyütteseinek összetételére a Zagyva-Tarna vízrendszerén

Takács P.: Dombvidéki és síkvidéki kisvízfolyások halállományainak összehasonlító vizsgálata

Szücs I., Váradi L., Békefi E.: Jó tógazdálkodási gyakorlat és a környezettudatos gazdálkodói szemlélet összefüggései

Stündl L.: Természetes vizek halállományának komplex felvételezése

Demény F.: Közép-tiszai kubikgödör-rendszerek halfaunisztikai kutatása

Sály P.: A faunakomponens fogalomrendszer és alkalmazása a halfajegyüttesek természetességének minősítésére

Harka Á., Sály P., Antal L.: Adatok a Tisza-tó egynyaras (0+) compóinak (Tinca tinca L.) növekedéséről

Wilhelm S.: A Berettyó és mellékvizei halfaunájának változásai

Harka Á., Szepesi Zs.: A Hejő patak vízrendszerének halfaunisztikai vizsgálata

Pisces Hungarici I teljes

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters