Társaságunk - a 2005. évi megalakulása óta - "Évente országos szakmai tanácskozást rendez a természetes vizeinken folyó haltani kutatások eredményeinek ismertetésére és megvitatására." Alapszabályunk előírásának eddig maradéktalanul eleget tettünk, így most a tizedik konferenciára készülünk. Bár korábban csak a páratlan évek rendezvényeit neveztük haltani konferenciának, a páros években előadói ülés vagy halas fórum volt a nevük, színvonalban nem volt különbség köztük, s a mindennapi szóhasználatban valamennyit konferenciaként emlegettük. Elnökségünk ezt a gyakorlatot szentesítette akkor, amikor úgy döntött, hogy a páros évek előadóüléseit is beszámítja a haltani konferenciák sorába. Ennek következtében kapta idei tudományos összejövetelünk a tízes sorszámot.