A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Konferenciák

Haltani konferencia - 2014

   Társaságunk - a 2005. évi megalakulása óta - "Évente országos szakmai tanácskozást rendez a természetes vizeinken folyó haltani kutatások eredményeinek ismertetésére és megvitatására." Alapszabályunk előírásának eddig maradéktalanul eleget tettünk, így most a tizedik konferenciára készülünk. Bár korábban csak a páratlan évek rendezvényeit neveztük haltani konferenciának, a páros években előadói ülés vagy halas fórum volt a nevük, színvonalban nem volt különbség köztük, s a mindennapi szóhasználatban valamennyit konferenciaként emlegettük. Elnökségünk ezt a gyakorlatot szentesítette akkor, amikor úgy döntött, hogy a páros évek előadóüléseit is beszámítja a haltani konferenciák sorába. Ennek következtében kapta idei tudományos összejövetelünk a tízes sorszámot.

 

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters