A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Hírek

Honlapunk követőinek száma elérte az ötezret

Ötezer követő egyesek szerint sok, mások szerint kevés egy honlapnál. Mi örülünk ennek a számnak, mert kizárólag ismeretterjesztéssel foglalkozunk, és ez köztudottan kevesebb látogatót vonz, mint egy szenzációkat tálaló weblap. Köszönjük követőink bizalmát, s reménykedünk, hogy nem okozunk nekik csalódást.

Csak a döglött hal úszik az árral

Szöveg: Pálvölgyi Krisztina, Fotó: Szendőfi Balázs

"Talán mindenki számára köztudott, hogy a halak szeretnek az árral szemben úszni, sőt, sokszor még ki is ugranak a vízből. De vajon miért, és mi készteti sokukat arra, hogy akár több száz kilométert tegyenek meg a sodrással szemben? Most mindent megtudhatsz a halak vonulásáról és bámulatos ugrótudományukról."

A kiskörei hallépcsőnél nagy ablakon keresztül figyelhetjük meg a vonuló halakat.
Szöveg: Pálvölgyi Krisztina, Fotó: Szendőfi Balázs

 A Túrista Magazinban megjelent cikk az alábbi elérhetőségen olvasható: Turista Magazin link.

Több hal is óriási ugrásokkal igyekszik átjutni a hallépcsőn, itt épp Ljasuk Dimitry felé tart az egyik ugróbajnok.
Szöveg: Pálvölgyi Krisztina, Fotó: Szendőfi Balázs

Vladykov-ingola (Eudontomyzon vladykovi) a Murában és a Cupi-patakban

Sallai Zoltán, Sallai Márton, Orcsik Tibor

  A HUHR/1901/2.2.1//0117 azonosító számú EcoBridge Interreg projekt keretében vizsgáltuk a Mura és hazai vízgyűjtőjének halfaunáját. Elsőként 2021. április 16-án a Kerka mellékvízfolyásában, a Cupi-patakban Cupnál (Zalabaksa: Y458694; X155196) fogtunk egy lárvastádiumban lévő ingolát. 2021. június 13-án ismét sikerült fognunk egy lárvát lentebb, a Berki-rétek mellett (Zalabaksa: Y459929; X153426), mely előfordulást szintén egy lárvastádiumban lévő egyeddel október 20-án sikerült megerősítenünk. Az adat azért értékes, mert más zalai Kerka-mellékvízből nem ismert a faj előfordulása.

Vladykov-ingola a Murából
Lelkes András felvétele
 

    2021. szeptember 27-28-án a Murán halásztunk, ahol Muraszemenye (Y464473; X127072), Murarátka (Y467874; X125210), Letenye (Y468832; X122855) és Tótszerdahely (Y475180; X118239) térségében szintén megfogtuk a fajnak elsősorban subadult és adult egyedeit. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a faj végig jelen van a hazai folyószakaszon, ahonnan korábban nem volt ismert. Az ingolák mellett megjegyezzük, hogy a hazai szakaszon végig fogtunk botos kölöntéket (Cottus gobio), összesen 137 egyedet. Ugyancsak említést érdemel a leánykoncér (Rutilus virgo), a felpillantó küllő (Romanogobio uranoscopus) és a homoki küllő (Romanogobio kesslerii) megkerülése, melyekből szintén több szakaszon fogtunk. A fogásoknál a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársa, Lelkes András és Právics Márk is jelen volt, akiknek ezúton is hálásan köszönjük a halászatokban és a dokumentálásban nyújtott segítségét!

Hivatkozás: Sallai Z., Sallai M., Orcsik T. (2022): Vladykov-ingola (Eudontomyzon vladykovi) a Murában és a Cupi-patakban. Halászat. 115/2: 17.

 

Vágódurbincs (Gymnocephalus cernua) tömeges észlelése a Balatonban

Harka Ákos
    A selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) és a széles durbincs (Gymnocephalus baloni) már rég védett halunk, az utóbbi két évtizedben pedig a korábban gyakori, sőt helyenként tömeges előfordulású vágódurbincs is úgy megfogyatkozott vizeinkben, hogy halászati törvényünk a nem fogható fajok közé sorolta.

Szigligeti vágódurbincsok sokasága a hálóban
 Vojnits Márton felvétele


    2021. decemberében azonban váratlan e-mail érkezett Básti Mihálytól a Magyar Haltani Társaság címére: Tisztelt Haltani Társaság! Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy igen nagy mennyiségű vágódurbincs jelent meg a Balatonban, legalábbis Szigligeten, a hajókikötőnél. December 3-án az egyik ismerősöm küszöket akart fogni egy kishalfogó emelőhálóval, de helyettük a mellékelt képen látható vágódurbincsokat sikerült merítenie.
   Az idős horgászok még emlékezhetnek azokra az időkre, amikor a paptetűnek is nevezett falánk vágódurbincsok sorra akadtak horogra, de az utóbbi időkben erre már nemigen volt példa. Nem tudjuk, hogy mi okozta az állomány rendkívüli lecsökkenését, miként arra sem tudunk magyarázatot adni, hogy minek köszönhető a szigligeti tömeges megjelenés. Mindenesetre érdemes figyelemmel kísérni a faj hazai állományainak további alakulását.

Hivatkozás: Harka Á. (2022): Vágódurbincs (Gymnocephalus cernua) tömeges észlelése a Balatonban. Halászat. 115/2: 17.

 

Homoki küllő (Romanogobio kesslerii) előfordulása a Kerkában és a Lendvában

Sallai Zoltán, Sallai Márton

   A homoki küllő fokozottan védett, ritka endemizmusunk, ezért előfordulási adatai különösen értékesek. Elsőként Lovászinál fogtuk meg a Kerkában (Y459891; X136302) 2021. június 13-án egy adult, ikrával teli nőstény egyedét. Október 18-án Kerkaszentkirálynál (Y460517; X131376) két, 20-án egy, Muraszemenyénél (Y461439; X129010) október 28-án három adult egyede akadt a hálónkba.

Adult homoki küllő a Lendvából
Sallai Zoltán felvétele


    A Lendvában szintén október 28-án Kerkaszentkirálynál (Y460373; X129374) 8 és Tornyiszentmiklósnál (Y457966; X130974) két adult egyedet fogtunk. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a Mura két jelentősebb mellékvízfolyásába a homoki küllők rendszeresen felúsznak. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság két munkatársának, Lelkes Andrásnak és Právics Márknak ezúton is köszönjük a halászatokban nyújtott segítségét!

 
Hivatkozás: Sallai Z., Sallai M. (2022): Homoki küllő (Romanogobio kesslerii) előfordulása a Kerkában és a Lendvában. Halászat. 115/2: 16.

Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) a Drávából

Sallai Zoltán & Sallai Márton

   2021. augusztus 17-én akkumulátoros rendszerű elektromos halászgéppel halfaunisztikai felmérést végeztünk a Dráván Őrtilosnál, a 4-es őrház feletti mellékágban (Y485082; X105102). A vizsgálat során extrém alacsony víz volt a Dráva főágában, melynek köszönhetően a felkeresett mellékág szinte teljesen száraz volt, mindössze egy mélyebb medencében maradt vissza víz. Ebből a medencéből az egyéb pontyfélék ivadékai mellett egy adult fürge cselle akadt a hálónkba.

 
Az Őrtilosnál fogott adult fürge cselle
Sallai Zoltán felvétele
 

   A fajnak eddig csak a horvát Dráva-szakaszról volt bizonyított az előfordulása, illetve a Mura hazai vízgyűjtőjén, a Kerkában és mellékvízfolyásaiban élnek önfenntartó állományai. A fürge cselle állományai hazánkban fogyatkoznak, ami részben a csapadékhiánnyal, az élőhelyeit adó kisebb vízfolyások kiszáradásával is összefüggésbe hozható. Az élőhelyek átalakulása mellett a hegyvidéki vizeinkbe átgondolatlanul telepített pisztrángok ugyancsak jelentősen hozzájárultak a fürge cselle populációinak visszaszorulásához. A fentiekre tekintettel nagy örömünkre szolgált, hogy vélhetően egy áradással lesodródott adult egyedét megfogtuk a Drávában, mellyel bővítettük a folyó hazai fajlistáját.

Hivatkozás: Sallai Z., Sallai M. (2022): Fürge cselle (Phoxinus phoxinus) a Drávából. Halászat. 115/2: 16.

Galóca (Hucho hucho) a Körösből

Sallai Zoltán

Az előfordulási adat bár nem friss, de úgy gondolom, hogy annál értékesebb, ezért a közreadása mellett döntöttem. Balog Zoltán a Békési Horgász Egyesület elnöke osztotta meg velem az információt, miszerint 2015-ben a békési duzzasztó alvizén Pálfi Zoltán egy fokozottan védett galócát fogott.

 
A Körösből, a békési duzzasztó alvizén 2015-ben fogott galóca
Pálfi Zoltán felvétele


    Pálfi Zoltánt megkerestem, aki további információkat szolgáltatott az értékes fogásról. 2015-ben a Fekete-Körösön levonult áradás után, enyhén zavaros, de tisztuló vízben pergetett egy 9 cm-es wobblerrel a duzzasztó alvizén a jobb parton, mintegy 35 méterre a duzzasztótól. Napnyugta után, 21 óra tájékán egy kapást követően egy 40-45 cm-es hosszúságú galócát sikerült fognia. Az adat különösen azért értékes, mert a fajnak nem találtam előfordulási adatát sem a hazai, sem a romániai szakirodalomban, így vélelmezhető, hogy a kifogott galóca valamely Körös-ág menti tógazdaságból szökött meg. Az értékes adatért ezúton is hálás köszönetet mondok Pálfi Zoltánnak és Balog Zoltánnak egyaránt!


 
Hivatkozás: Sallai Z. (2022): Galóca (Hucho hucho) a Körösből. Halászat. 115/2: 16.

Szendőfi Balázs elismerése - Pro Natura Emlékplakett

Harka Ákos

    A Föld Napja és az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából 2022. június 3-án osztották ki a Pro-Natura Díjakat és Emlékplaketteket, a Pro Silva Hungariae Díjakat, valamint a Nadler Herbert Díjakat és a dicsérő miniszteri okleveleket. Az elismeréseket Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár és Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes adta át a díjazottaknak.

   Utóbbiak között ott volt Szendőfi Balázs halkutató és természetfilmes is, a Magyar Haltani Társaság tagja, aki a természetvédelem és a tudományos haltan területén végzett széles körű ismeretterjesztési és filmművészeti tevékenységéért Pro Natura Emlékplakettet vehetett át. A kitüntetéshez gratulálunk, és kívánunk számára további eredményes munkát, hogy a jövőben is gyönyörködhessünk új és újabb természetfilmjeiben!

Megjelent a Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak című zsebkönyv

Megjelent a Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak című zsebkönyv második, kissé módosított kiadása, de nagyon gyorsan fogy.

Személyesen az RDHSz székházában (2300 Ráckeve, Kossuth u. 94.) lehet megvenni, de írásban is megrendelhető a baluka.timea@rdhsz.hu email címen. A könyv ára 3000 Ft plusz postaköltség.

SZJA 1%

Értesítjük mindazokat, akik szimpatizálnak a Magyar Haltani Társaság tevékenységével, hogy 2022-től egyesületünk részére is felajánlhatják személyi jövedelemadójuk 1%-át.

Adószámunk: 18839784-1-16

Előre is köszönjük a halbarátok támogatását, akik ezzel is segítik társaságunk kutatói és ismeretterjesztő munkáját.

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters