A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Hírek

Egy mikrospórás petefészeksorvasztó halparazita (Ovipleistophora mirandellae) hazai jelenléte

Harka Ákos, Csaba György 

   A mikrospórások vagy másként kisspórások (Microsporidia) parányi élőlények, melyeket sokáig az egysejtű állatok közé tartozónak véltek, utóbb azonban kiderült, hogy a gombák rokonai. Ám olyan élősködők, amelyek csak az eukarióta, azaz valódi sejtmaggal rendelkező sejtekben tudnak szaporodni, mert hiányoznak belőlük azok a sejtalkotók, amelyek nélkülözhetetlenek az örökítő DNS-molekulák és a fehérjeszintézishez szükséges RNS-molekulák felépítéséhez. Viszont rendelkeznek olyan enzimekkel és képességekkel, amelyekkel a gazdasejtet átállítják a saját anyagaik szintézisére, és ezzel újabb mikrospórás utódok létrehozására. 

   Úgy tűnik, hogy ez a szaporodásmód jól bevált. Bár csupán az állatvilágra specializálódtak, de ott a legprimitívebbektől az emberig szinte minden nagyobb rendszertani egységben előfordulnak. A fajok számát egyesek millióra becsülik, mások viszont úgy vélik, annyi faj lehet belőlük, amennyi az eukarióta állatfajok összes száma. Már megtalálták őket minden nagyobb állatcsoportban, melyekben a legkülönbözőbb szerveket és szöveteket fertőzték meg, de eddig még csak körülbelül 1500 fajt írtak le közülük. Legtöbbjüket a rovarokban észlelték – egyikük, a Nosema apis a hazai méhészetekben is pusztít –, de a rákfélékben is gyakran előfordulnak, és mintegy 150 fajuk a gerinceseket veszélyezteti a halaktól az emlősállatokon át egészen az emberig. 

 

Egy csuka sorvadt petefészke
 Csaba György felvétele
 
   A halak petefészkét károsító, korábban Pleistophora oolytica nevű mikrospórás faj hazai előfordulásáról elsőként azok a hazai szakemberek értesültek, akik 2002-ben a budapesti Országos Állategészségügyi Intézetben meghallgatták dr. Csaba György halkórtani szakértő állatorvosnak az előadását. Ebben számolt be arról, hogy munkatársaival – dr. Majoros Gáborral és dr. Láng Máriával – két csuka sorvadt és elhalásokkal tarkított petefészkének sejtjeiben a mikrospórások közé tartozó Pleistophora oolytica fürtszerű halmazait figyelték meg. A kórokozót – amely utóbb egy másik nembe lett átsorolva és ezért már az Ovipleistophora mirandellae  nevet viseli – 2002-ben egy hazai bodorka (Rutilus rutilus) sorvadó petefészkében is kimutatták, de más halfajokban sem kizárt az előfordulása.

   Valamelyest megnyugtató, hogy ez a parazita elhullást nem okoz, azonban a petefészek károsodása a beteg hal szaporodását megakadályozza, ugyanis a petefészek sorvadt állapota miatt ívásra nem kerülhet sor. Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy a természetes vizekből befogott csukák mesterséges szaporításának olykor tapasztalható sikertelenségéért is ez a parazita felelős. Jelenleg nagyon keveset tudunk ennek a parazitának a hazai elterjedéséről, ezért kérjük a horgászokat, ha találkoznak hasonló esetekkel, akár más halfajoknál is, készítsenek fényképet a sorvadt petefészekről és a lelőhely adataival együtt küldjék be a haltanitarsasag@gmail.com ímélcímre.

Hivatkozás: Harka Á., Csaba Gy. (2024): Egy mikrospórás petefészeksorvasztó halparazita (Ovipleistophora mirandellae) hazai jelenléte. Halászat. 117/1: 19. 


Leánykoncér (Rutilus virgo) a Közép-Tisza alsó szakaszáról

Sallai Zoltán

   A „Horgászat a Tiszán” Facebook-csoportban gardára vonatkozó előfordulási adatokat kerestem, amikor Szabó Pál fotói között képet találtam egy adult leánykoncér fogásáról is. Kérdésemre megosztotta velem, hogy ezt a példányt a tiszasasi strandon (X163970; Y726868) finomszerelékkel, fenekezve fogta 2020. szeptember 23-án. 2005 óta horgászik itt, és az elmúlt időszakban összesen 6–7 egyedet fogott, de a képen látható koncér volt eddig a legnagyobb. Tudomásunk szerint az eddig ismert Szolnok környéki lelőhelyek mellett ez a legdélebbi előfordulása a fajnak a Tiszán, ezért az adatot közlésre érdemesnek tartottuk. Ezúton is hálásan köszönöm Szabó Pálnak, hogy készségesen megosztotta velem a fogás adatait. 

 
A tiszasasi strandon fogott adult leánykoncér
Szabó Pál felvétele
 
HivatkozásSallai Z. (2024): Leánykoncér (Rutilus virgo) a Közép-Tisza alsó szakaszáról. Halászat. 117/1: 19.

Leánykoncér (Rutilus virgo) a Kiskunságban

Harka Ákos

   A 2024-es év januárjának első napján egy jó hír, egy érdekes és hasznos üzenet érkezett a Magyar Haltani Társaság ímélcímére. Dr. Süveges András, aki gyakorta horgászik Dunavecse környékén, a következőkről tájékoztatott bennünket:

  „Tisztelt Haltani Társaság! 2023. október 6-án a Nagy-éri-csatornának (helyiek szerint Fűzvölgyi-csatorna) a dunavecsei zsilipje alatt, a kiáramló, gyors vízből próbáltam csalihalat fogni. Könnyű spiccbotommal – a számos küsz mellett – két leánykoncért is sikerült fognom. Ez meglepett, mert bár a fogás helye légvonalban alig van távolabb a Dunától, mint 5 km, ide a Ráckevei (Soroksári)-Dunán és a Kiskunsági-főcsatornán át érkezik a budapesti Duna-szakasz leánykoncérok által kedvelt, sebesebb vize, és ez meglehetősen nagy távolság. Nem hallottam, hogy erről a szakaszról bárki is fogott volna eddig leánykoncért, ezért gondoltam, hogy felbukkanása talán Önöknek is érdekes lehet.”

A kifogott leánykoncérok egyike 
Süveges András felvétele
 

   A hír valóban érdekes és egyben értékes számunkra, mert erről a már Kiskunsághoz tartozó vidékről még nem volt előfordulási adatunk erről a halfajról. Egyben azt is megerősíti, hogy a leánykoncér dunai állománya gyarapodik, és ahogyan az országban másfelé, például a Tisza vízgyűjtőjén, ezen a vidéken is terjed. Az újabb lelőhelyek arra is felhívják a figyelmet, hogy fiatal példányai nem mindig ragaszkodnak az erősen áramló vízhez. A horgászok fényképpel beküldött fogási adatait továbbra is köszönettel vesszük, mert általuk teljesebb képet alakíthatunk ki a faj terjedéséről, ökológiai igényeiről és állományainak gyarapodásáról. Az elérhetőségünk: haltanitarsasag@gmail.com

Hivatkozás: Harka Á. (2024): Leánykoncér (Rutilus virgo) a Kiskunságban. Halászat. 117/1:20.


 

Csupasztorkú géb (Babka gymnotrachelus) a Szamosból

Nyeste Krisztián, Pádár Patrik, Somogyi Dóra

   A csupasztorkú géb 2018-ban került elő először az Alsó-Tisza hazai szakaszáról, majd folyamatos terjeszkedése volt tapasztalható a vízrendszerben felfelé. 2019-ben a Marosban és a Körösben, 2022-ben a Hortobágy-Berettyóban, 2023-ban pedig a Zagyvában és a Tarnában is regisztrálták a jelenlétét, a Tiszában pedig jelenlegi ismereteink szerint a Szolnok fölötti Csataszögig hatolt fel. 

   2023. október 18-án felmérést végeztünk a Szamos határmenti, csengeri szakaszán, ahol a bal parti kövezésen (geokoordinátái: 47.842405, 22.694096) a csupasztorkú géb több egyede került kézre. Ugyanezen a napon a Felső-Tisza tivadari szakaszán is halásztunk, azonban onnan nem került elő a faj.

A Szamos csengeri szakasza
Somogyi Dóra felvétele
 

   Véleményünk szerint ehhez a viszonylag nagy földrajzi távolságot átívelő ugráshoz valamilyen emberi segítségre is szüksége volt a fajnak. Habár a folyásiránnyal szemben is képes gyorsan terjedni, valószínűtlen, hogy a kiskörei és a tiszalöki duzzasztón is áthatolva ilyen rövid idő alatt érte volna el a Szamos hazai felső szakaszát. Feltételezhetőleg egy Romániába tartó halszállítmánnyal juthatott fel, ugyanis előzmények nélkül már észlelték a 2015-ben és 2016-ban néhány példányát az erdélyi Cege-tóban (Cege, Lac Ţaga), az ezzel kapcsolatban lévő Füzes folyóban (Vasasszentiván, Ördöngösfüzes) és a Szamosban (Szamosújvár, Mikeháza). Ezzel az ugrással a csupasztorkú géb már „két fronton” hódíthatja a Tisza hazai vízgyűjtőterületét, további előkerülése hamarosan újabb helyszínekről is várható. 

Hivatkozás: Nyeste K., Pádár P., Somogyi D. (2024): Csupasztorkú géb (Babka gymnotrachelus) a Szamosból. Halászat 117/1: 21.


 

Német bucó (Zingel streber) ivadéka a Körös felső szakaszán

Sallai Zoltán

   A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából végeztünk halfaunisztikai célú felmérést a Körösnek a békésszentandrási duzzasztó feletti szakaszán. A vizsgálatot a Sebes-Körös torkolata alatt kezdtük meg 2023. június 21-én. Meglepetést okozott, hogy a felmérés időszakában még a Gyomaendrőd alatti szakaszon is áramlott a víz, pedig az év nagy részében ez egy szinte álló vizű folyószakasz, ugyanis a duzzasztás hatása a Sebes-Körös torkolatáig érezhető. Vélhetően az áramlásnak tudható be, hogy elektromos kecénkkel olyan áramláskedvelő fajok képviselőit is sikerült megfognunk, melyek kevéssé jellemzőek erre a folyószakaszra, mint pl. bagolykeszeg, paduc, márna, magyar bucó.

Német bucó ivadéka a Körösből
Sallai Zoltán felvétele
 

   A Gyomaendrőd feletti mintaszakaszról (X178117; Y789370) származó zsákmány átvizsgálásánál igen meglepődtünk, mikor egy német bucó ivadéka került a kezünkbe. A Körösben a faj alkalmilag fordul elő, az ivadék vélhetően a Sebes-Körösből sodródott le. A csupasztorkú és kerekfejű géb a kecés mintáink zöméből előkerült, tehát a duzzasztó és a Sebes-Körös torkolata között mindkettő végig jelen van. 

Hivatkozás: Sallai Z. (2024): Német bucó (Zingel streber) ivadéka a Körös felső szakaszán. Halászat 117/1: 21.


 

Egy Tisza-tóra nézve új halfaj, a tiszafüredi halmentésből előkerült sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus)

Harka Ákos, Papp Gábor, Juhász Máté

    A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. és a Magyar Haltani Társaság – a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Hortobágyi Nemzeti Park egy-egy munkatársának segítségével – 2024. január 8-án halmentést szervezett a Tiszafüredi öntöző főcsatorna kezdeti szakaszán. A csatornába a tiszafüred-örvényi vízkivételi mű a folyómeder mélyéből szivattyúzza fel a vizet, amely mindig tartalmaz valamennyi üledéket, és vannak benne apró halak is. Ám télen nincs igény öntözővízre, így utánpótlás hiányában a csatorna kezdeti szakasza szárazzá válik. A szivattyúház közelében kialakított csendesítőmedence azonban mélyebb, s a benne visszamaradó vízben mindig nagy számban vannak halak. Mivel a medence vizének nagy része egy nyitható csövön át lecsapolható, a maradékvízben összezsúfolódott halak hálóval könnyen kifoghatók és a Tiszába vagy a tározótérbe visszatelepítve megmenthetők.

Halmentés a csendesítőmedencéből
A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. felvétele

 

   A mentőakció során 18 fajnak több mint félezer, egészen pontosan 564 példányát sikerült megfogni és azonosítani. A „zsákmányból” 15 őshonos fajnak 461 példányát helyeztük vissza a Tisza-tóba, az idegenhonos halakat helyben hagytuk madáreleségnek. A horgászati szempontból figyelmet érdemlő őshonos fajok közül a csalihalként jelentős küsz mellett jelentősnek mutatkozott a bodorka, a balin, a karikakeszeg és az erősebben áramló vizet kedvelő bagolykeszeg aránya. Kisebb számban került elő a paduc, a dévér-, a lapos- és a szilvaorrú keszeg, de a süllőnek és a kősüllőnek is sikerült kimenteni néhány példányát.

A Tisza-tó új halfaja, a sujtásos küsz
A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. felvétele

 

   Védett halaink közül a halványfoltú küllő volt a leggyakoribb, három selymes durbincs is akadt, és egy olyan új faj is előkerült, melyet a Tisza-tó területén eddig még nem észleltek: egy fiatal sujtásos küsz. Végül pedig még egy fokozottan védett, 100 ezer forint természeti értékű magyar bucót is sikerült megmentenünk a pusztulástól. A 2013. évi halgazdálkodási és halvédelmi törvény 1. melléklete alapján kiszámítva az előkerült őshonos halak halgazdálkodási értékét meglepően nagy számot kapunk. A megmentett halak értéke összesen 2 333 850 forintot tett ki.

Hivatkozás:Harka Á., Juhász M., Papp G. (2024): Egy Tisza-tóra nézve új halfaj, a tiszafüredi halmentésből előkerült sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) . Halászat 117/1: 20.


Halfogyasztás és egészség a kőkorszakban

Harka Ákos

Az Al-Duna egyik csodás szépségű szakasza, a ma már
duzzasztott vizű Nagy-Kazán-szoros (Fotó: Buzás Mihály)

 

A teljes cikk az alábbiakban érhető el: Harka Á. (2024): Halfogyasztás és egészség a kőkorszakban. Halászat. 117/1: 24.

Hivatkozás: Harka Á. (2024): Halfogyasztás és egészség a kőkorszakban. Halászat. 117/1: 24.


Amurgéb (Perccottus glenii) a Bódvában

Sallai Zoltán

   A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer, halközösségek vizsgálata projekt keretében végeztem felméréseket a Bódván, 2023. szeptember 13-án. Perkupánál a közúti híd alatt, nem messze a gyűrűzőtábortól, a folyó bal partján (X348729; Y771827) vízben gázolva halásztam elektromos halászgéppel. A viszonylag gyorsan áramló, kavicsos medrű folyószakaszon, a part menti növényzetből egy adult amurgéb került elő. A faj tudomásom szerint korábban nem volt ismert a folyóból, így új fajként kezelhetjük. Az előfordulási adat egyrészt bizonyítja a faj további terjeszkedését, másrészt rámutat, hogy a gyors sodrású szakaszok sem akadályozzák meg a gradációját.

A Bódvából kézre került adult amurgéb
Sallai Zoltán felvétele
 
Hivatkozás: Sallai Z. (2023): Amurgéb (Perccottus glenii) a Bódvában. Halászat. 116/4:16.

Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) a Tisza-tó tározóterében

Juhász Máté

   A szilvaorrú keszeg a közepes és nagyobb folyók gyorsabb, dombvidéki szakaszain gyakori, a Tisza-tó lassú, duzzasztott vizében viszont az utóbbi időkig kifejezetten ritkaságnak számított. Ám 2022-ben több fiatal példányával is találkoztunk itt, olyan szokatlannak mondható élőhelyeken, mint a Tiszafüredi öntöző főcsatorna tiszaörvényi csendesítőmedencéje, illetve a tiszafüredi sekély tározótér.

A sarudnál fogott szilvaorrú keszegek egyike
Juhász Máté felvétele
 
   2023-ban Sarudnál – a tározótér nyugati szélén áramló Kis-Tisza közelében – újabb két példányt sikerült fognunk a törpeharcsa szelekciós halászatához használt apró szemű varsákkal. A 2023. 10. 16-án hálóba került példány lelőhelyének koordinátái 47.575342, 20.611286, a másiké, melyet 2023. 10. 28-án fogtunk 47.573923, 20.612381.

    A lelőhelyek hínárfélékkel gazdagon benőtt, iszapos medrű állóvízi környezetében az erősebb szelek és az áradások időszakosan gyenge áramlást alakíthatnak ki, talán ez tarthatta helyben ezeket a halakat, amelyek a számukra szokatlan élőhely ellenére is jó kondícióban voltak. Elképzelhető azonban, hogy a folyóvízi állomány erősödése is ott lehet a hasonló megfigyelések gyakoribbá válásának hátterében.

 

Hivatkozás: Juhász M. (2023): Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) a Tisza-tó tározóterében. Halászat. 116/4: 15.


 

Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) a Zagyva vízrendszerében

Csipkés Roland, Sály Péter, Maroda Ágnes, Pádár Patrik, Szepesi Zsolt

   A szilvaorrú keszeg első példányait 2021-ben Szentlőrinckátánál és Jászteleknél mutattuk ki a Zagyvából, de 2022-ben egyik helyen sem észleltük. Viszont 2023. augusztus 2-án Jászteleknél (53 fkm, EOV y722040 x237491) két példánya is előkerült (SL 194 mm és 68 mm), melyek közül az utóbbi az érdekesebb adat, ugyanis ez a másodnyaras egyed már nagy valószínűséggel a Zagyvában született 2022-ben.

 

Két szilvaorrú keszeg a Tarna kápolnai szakaszáról
Csipkés Roland felvétele

   A Tarnából új halfajként először 2023. 08. 31-én sikerült kimutatni. A kápolnai mintavételi helyen (39,5 fkm, 3-as főút, EOV y739545 x269065) négy szilvaorrú keszeg került a kezünkbe (SL 120–200 mm között). 2023. 09. 08-án a jászjákóhalmai torkolati szakaszon (0,1 fkm, y719805 x241251) egy 138 mm-es, 2023. 09. 20-án Kápolna felett (39,9 fkm y739632 x269589) egy 150 mm-es példányt fogtunk. A Tarnából azonban se Aldebrőnél (43 fkm), se Kálnál (35 fkm), se Zaránknál (18 fkm) nem került elő, és a Zagyvából sem fogtuk 2023. 09. 08-án Jászteleknél.

   Ezekből az adatokból messzemenő következtetést nem lehet levonni, de elképzelhető, hogy egy őshonos halfaj megtelepedésének vagyunk tanúi a Zagyva vízrendszerében.

Hivatkozás: Csipkés R., Sály P., Maroda Á., Pádár P., Szepesi Zs. (2023): Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) a Zagyva vízrendszerében. Halászat. 116/4: 15.


Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters