A Magyar Haltani Társaság a természetes vizek haltani vizsgálatával foglalkozó kutatók, valamint a velük összefogó, vizeinkért és halainkért tenni akaró személyek közös szervezete. Társaságunk célja a Kárpát-medencei természetes vizek halaira irányuló faunisztikai, ökológiai, természetvédelmi és halászati kutatások ösztönzése, az eredmények és tapasztalatok közkinccsé tétele, a természetes vizek halállományának megóvása és jobbítása. Feladatunknak tekintjük továbbá a témával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát, valamint a kulturális hagyományok és a magyar haltani szaknyelv ápolását.

Kérdés - válasz

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   Nemrég egy cimborám fogta ki a képen látható, 1975 grammos és 45 cm-es dévérkeszeget a Sebes-Körösből, és érdekelne minket, hogy milyen idős lehet? Az én feltételezésem szerint 25 év feletti, de szeretném, ha ezt inkább szakértők állapítanák meg. Köszönettel: Cs. H.

   Még az egyazon helyen élő, azonos korosztályba tartozó halak növekedése is nagyon különböző lehet. Csontmetszet-vizsgálatok igazolták, hogy egy 90 centis tiszai harcsa lehet 5, de akár 10 éves is. A balatoni dévérkeszegek (Abramis brama) lassan növekednek, a modell szerint egy 18 éves példány 40 centis.  A Tisza alsó szakaszán azonban már egy 13-14 éves példány elérheti a 45 centit. A Sebes-Körösben ennél lassabb lehet a növekedésük, de nem gondolnánk, hogy a hal 25 év feletti.

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   A Kiskunsági öntöző főcsatornán fogtam a képen látható halból párat. Ennek a fajnak a beazonosítására szeretném az Önök segítségét kérni! Köszönettel: N. A.

   A lekerekített rövid orr, a hátúszó kezdetéig domború, és onnan kissé homorú hátvonal, valamint a farokúszón halvány pontokból álló sávok arra utalnak, hogy a képen látható hal egy halványfoltú küllő (Romanogobio vladykovi).

Tisztelt Haltani Társaság!

   A képen látható hal beazonosításában kérném a segítségüket, amelyet 2022. szeptember 2-án fogtam a Dráván, a drávasztárai kikötőnél. Üdvözlettel: G. M.

   A félig alsó állású száj, a fehér szemgyűrű, a narancsos úszók, az ezüstös szín és az oldalvonal mentén található ͠kb. 44 pikkely alapján megállapítható, hogy a képen látható hal egy védett leánykoncér (Rutilus virgo).

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   Egy Győrhöz közeli csatornában fogtam a képen látható halat, ami szerintem széles kárász, de nem voltam benne biztos, ezért fotózás után visszaengedtem. A hal meghatározásában kérném a segítségüket! Üdvözlettel: Sz. D.

   A nagy testmagasság, a rövid fej, az aranyló szín, az oldalvonalon látható 32 pikkely, a bognártüske sűrű fogazása, az anális úszó domború szegélye és a benne számolható 6 osztott sugár egyaránt arra vall, hogy a hal egy szép széles kárász (Carassius carassius).

Tisztelt Haltani Társaság!

   Ezt a halat a Szentendrei Duna-ágon fogtam. Először paducnak néztem, de a szája nem paducos volt, hanem U alakú, mint a szilvaorrúnak. Fogtam egy jóval kisebb ugyanilyet is. Előfordulhat, hogy a két fajnak a hibridje? Tisztelettel: K. T.

   A hal világos szemgyűrűje, félig alsó állású szája, az oldalvonal mentén számolható 44 pikkelye arra utal, hogy a fogott hal egy védett leánykoncér (Rutilus virgo), amely kíméletesebb bánásmódot érdemelt volna.

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   2022. augusztus 31-én egy Abasár melletti kis tóból fogtam ezt a halat, de nem tudom eldönteni, hogy küsz, vagy kurta baing. Az oldalvonala nem látszott végig, ezért gondoltam, hogy Önökhöz fordulok segítségért. Köszönettel: R. D.

   A hal alsó állkapcsa erőteljes, a szeme viszonylag nagy, az anális úszója rövidebb, mint a küszé, és a töve fölött fekete pontsor látszik. A mindössze néhány pikkelyre kiterjedő oldalvonal pedig egyértelművé teszi, hogy a hal kurta baing (Leucaspius delineatus).

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   A képeken szereplő halat egy barátom fogta a nagyatádi Rinya patakon. Többen nyúldomolykóra tippelünk, de van, aki szerint jász vagy valami hibrid. Kérem, hogy segítsenek beazonosítani ezt a halat! Tisztelettel: N. D.

   A nyúldomolykónak 46-53, a jászkeszegnek 55-60 pikkely számolható az oldalvonalán, viszont a képen látható halon csak 44 pikkely számolható, ezért mindkét fajt kizárhatjuk. A félig alsó állású száj, a fehér szemgyűrű és a narancsos színezetű úszók alapján azonban megállapítható, hogy a képen egy erősebb színezetű leánykoncér (Rutilus virgo) látható.

Tisztelt Haltani Társaság!

   A napokban keszegezés közben a képként csatolt halat fogtam. A kérdésem az lenne, hogy milyen hal lehet? Üdvözlettel: Sz. A.

   A hal szája csúcsba nyíló, szemgyűrűje és úszói téglavörösek, az oldalvonal mentén 41 pikkely számolható. A hát- és hasúszói egyvonalban kezdődnek, továbbá a farokalatti úszójában 9 elágazó sugár számolható, tehát a fogott hal egy bodorka (Rutilus rutilus).

Tisztelt Haltani Társaság!

   A képen szereplő hal bodorka vagy leánykoncér? A narancsos szemgyűrű miatt bodorkának azonosítom, de a pecatársak elbizonytalanodtak ebben. A Dunából lett fogva és visszaengedve. Kérem, segítsenek az azonosításban! Köszönettel: Sz. Sz.

   A leánykoncér szája kissé alsóállású, valamint a szemgyűrűje mindig fehér, tehát a képen egy bodorka (Rutilus rutilus) látható.

Tisztelt Magyar Haltani Társaság!

   A kisfiam az alábbi halat fogta a Tisza Szolnok feletti szakaszán, ennek az egyednek a beazonosításában kérném segítségüket! Köszönettel: H. F.

   A képen látható hal orra viszonylag rövid és lekerekített, szemei nagyok. Hátvonalának íve a hátúszó kezdetéig domború, ettől hátrafelé pedig inkább homorú. A hátúszóban 7 osztott sugár számolható, amit halvány vonalakból álló sávok díszítenek, amelyek megfigyelhetők a farokúszón is. Ezek a tulajdonságokból arra lehet következtetni, hogy a fogott hal egy védett halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus).

Kapcsolat

Látogatók

free counters free counters